Universiteit Leiden

nl en

Externe communicatiemiddelen

De Universiteit Leiden is trots op haar onderzoek en onderwijs, haar medewerkers en studenten. Daarom wil zij de samenleving graag op de hoogte houden van wat er aan de universiteit gebeurt.

Website

Het belangrijkste promotiekanaal is onze publieke website: universiteitleiden.nl. Wilt u de mogelijkheden van dit kanaal benutten? Meer informatie over onze redactieorganisatie, technische voorzieningen en schrijven voor het web vindt u onder webredactie.

Nieuwsbrieven

Daarnaast heeft de universiteit digitale nieuwsbrieven, waarmee we de de resultaten van de universiteit onder de aandacht brengen:

 • Externe relaties

  Meer dan 7.000 alumni, journalisten, samenwerkingspartners en overige belangstellenden krijgen elke dinsdag een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws van en over de universiteit. Meld u nu aan >
 • Studenten

  Alle studenten krijgen rond de 15e van elke maand een nieuwsbrief in hun mailbox.
 • Alumni nieuws

  Elke derde donderdag van de maand - met uitzondering van augustus - ontvangen ongeveer 35.000 geabonneerde alumni de digitale nieuwsbrief Alumni Nieuws
 • Internationaal publiek

  Rond de 15e  van elke maand ontvangen zo'n 50.000 mensen een internationale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief gaat naar buitenlandse universiteiten en internationale relaties van de universiteit, naar internationale studenten in Leiden en internationale medewerkers. Meld u nu aan > 
 • Jaarlijkse publicaties voor een breed publiek

  We brengen jaarlijks de corporate borchure 'Over ons' uit. Deze is te downloaden of te bestellen via de website.

Redactie

De universitaire nieuwsredactie schrijft en publiceert nieuwsberichten en aankondigingen voor de website en de nieuwsbrieven. Ook redacteuren bij de faculteiten maken berichten. Meer informatie vindt u hier.

Tips?

Reacties en suggesties voor onderwerpen zijn welkom op nieuws@leidenuniv.nl.

Social media

We zijn actief op verschillende social media:

Omdat social media tegenwoordig zo'n belangrijke rol spelen in de communicatie, hebben we hiervoor ook richtlijnen en tips opgesteld.

Publicaties in print

De universiteit brengt ook enkele papieren publicaties uit:

Relatiemagazine Leidraad

Medewerkers, alumni en externe relaties ontvangen driemaal per jaar het relatiemagazine Leidraad. Leidraad is ook te downloaden op de website voor alumni.

Jaarlijkse publicaties voor een breed publiek

We brengen jaarlijks enkele brochures uit, zoals 'Over ons'. Deze zijn te downloaden of te bestellen via de website. 

Universitair weekblad Mare

Mare is het informatie- en opinieblad van de universiteit. Mare bericht wekelijks op journalistieke wijze over ontwikkelingen aan de universiteit en op het gebied van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De redactie bestaat uit professionele journalisten en is onafhankelijk. Het beleid van de redactie wordt achteraf marginaal getoetst door de redactieraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de universitaire gemeenschap. Dit gebeurt aan de hand van het redactiestatuut waarin de doelstellingen van het weekblad zijn vastgesteld. 

Lees Mare ook online.

Agenda

In de agenda op de website staan alle promoties, oraties, lezingen, congressen en andere (openbaar toegankelijke) activiteiten aan de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.