Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek in de publiciteit

Wetenschappelijke resultaten zijn niet alleen van belang voor de wetenschap, maar het is ook belangrijk dat het brede publiek op de hoogte is van de ontdekkingen die onze onderzoekers doen.

Wat moet u doen om met uw onderzoek in het nieuws te komen? Hoe brengt u onderzoeksresultaten onder de aandacht van een breder publiek? Bijvoorbeeld uw promotie-onderzoek of een publicatie? Neem contact op met de adviseur wetenschapscommunicatie van de universiteit.

Verschillende kanalen

Universitair nieuws bereikt de media via verschillende kanalen: door nieuwsartikelen op de universitaire website, social media, de wekelijkse nieuwsbrief en via persberichten. Wanneer daar aanleiding toe bestaat, brengt de adviseur wetenschapscommunicatie een persbericht uit.

Promotie

Gaat u promoveren? Als u een datum aanvraagt voor de verdediging van uw proefschrift, krijgt u het verzoek om een korte lekensamenvatting van uw onderzoek in te sturen via een online formulier. Deze samenvatting verschijnt in de agenda van de universitaire website en in het onderdeel Onderzoeksoutput. Op basis van deze samenvatting beoordeelt de nieuwsredactie of en hoe er aandacht aan uw promotie wordt besteed.

Oratie

Voorafgaand aan elke oratie schrijft de nieuwsredactie een persbericht. Hiervoor wordt ruim van te voren contact opgenomen met de hoogleraar. Met dit persbericht attenderen we journalisten en het brede publiek op de oratie en maken we breed bekend welke nieuwe expertise de universiteit in huis heeft.

Aandacht voor een publicatie

Heeft u een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift of publiceert u een boek? Laat dit dan zo snel mogelijk (na acceptatie) weten aan de adviseur wetenschapscommunicatie of de afdeling communicatie van uw faculteit. We bespreken met u hoe we uw publicatie onder de aandacht van het brede publiek brengen.

Subsidies NWO of EU

Krijgt u een subsidie van NWO of een Europese subsidie ? Laat dit zo snel mogelijk weten aan de adviseur wetenschapscommunicatie of de afdeling communicatie van uw faculteit. In overleg besluiten we op welke manier we het brede publiek hiervan op de hoogte brengen.

Bent u goed vindbaar?

Wilt u goed vindbaar zijn voor journalisten die op zoek zijn naar een deskundige die commentaar kan leveren op de actualiteit? Zorg dan dat uw profielpagina op orde is. Dit houdt in dat de juiste trefwoorden in het Nederlands en Engels zijn toegevoegd aan uw profielpagina. Dit is belangrijk voor een goede vindbaarheid via de website en Google. Daarnaast kunnen gerelateerde pagina’s worden gekoppeld, zoals nieuwsartikelen, agenda-items. onderzoeksprojecten, onderwijspagina's en dossiers.

Wetenschapsdossiers

We gebruiken wetenschapsdossiers om de schijnwerpers te zetten op onderzoek waar de universiteit al een jaren lange geschiedenis heeft en dat aansluit bij actuele onderwerpen. De onderwerpen voor deze dossiers zijn aangegeven door de decanen van de faculteiten.

 

De Universiteit Leiden heeft een breed scala aan wetenschappelijk onderzoek. De onderwerpen die hier aan bod komen karakteriseren zich door hun interdisciplinaire aanpak. Daarnaast zijn de onderwerpen relevant voor een groot publiek en sluiten ze goed aan bij het karakter van de internationale stad van vrede en recht – Den Haag. De Faculty Governance and Global Affairs is betrokken bij de volgende onderwerpen: bestuurlijke oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, bestuur en samenleving, veiligheid en dreiging en Europa. Meer informatie over de onderwerpen is hieronder te vinden.

Bestuur en samenleving

Bestuur is een complexe puzzel van organisaties, personen en uiteenlopende belangen. Wetenschappelijk onderzoek hiernaar levert diepgaande kennis op over de manier waarop bestuurders handelen, over organisatievormen en de mensen die er werken, en over de manier waarop organisaties beleid uitvoeren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Publieke organisaties: verandering van structuur, mensen en leiders
 • Politiek: lobbyen, beïnvloeding en beleidsverandering
 • Schurend Europees beleid
 • Bestuur op wereldniveau
 • Eendracht maakt macht? Lidstaten op het wereldtoneel
 • Burgers en bestuur in Nigeria

Europa

De afgelopen tien jaar is ‘crisis’ de natuurlijke toestand van Europa geworden. De bankencrisis ging via de Eurocrisis naadloos over in de huidige vluchtelingencrisis. Waar men vroeger dacht dat Europese samenwerking automatisch steeds verder zou gaan, zetten mensen nu vaker vraagtekens bij de EU. De volgende problemen komen aan bod:

 • Uitvoering van Europees beleid
 • Onvrede over Europa
 • Het vluchtelingenprobleem

Oog voor complexe problemen

Vraagstukken zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen of sociale ongelijkheid zijn te complex om vanuit één wetenschappelijke discipline of vanuit één land aan te pakken. De Campus richt zich hierbij op de volgende onderwerpen:

 • Gezond voedsel, gezonde wereld
 • Een schoon milieu, waar zetten we op in?
 • Migratie begrijpen
 • Duurzame oplossingen
 • Kennis als werelderfgoed

Veiligheid en dreiging

Onderzoek is de basis voor goed veiligheidsbeleid. Door motieven van geradicaliseerden te analyseren en de grootste risico’s rond digitaal verkeer in kaart te brengen helpen Leidse onderzoekers met het opstellen van gedegen maatregelen. Hierin focussen ze op:

 • Foreign fighters
 • Arrestatie, detentie en vrijlating va jihadisten
 • De impact van terrorisme en crisiscommunicatie
 • Cybersecurity

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie