Universiteit Leiden

nl en

Didactiek

Intervisiegroep Diversiteit voor mid-career docenten

De universiteit wordt steeds diverser. Meer internationale studenten en studenten met diverse achtergronden vinden hun weg naar de Universiteit Leiden en maken hun aanwezigheid kenbaar. De toegenomen diversiteit van de studentenpopulatie brengt eigen uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor studenten met verschillende achtergronden en verschillende behoeftes? Hoe begeleiden we discussies wanneer studenten steeds meer intolerant lijken voor verschillende meningen? Hoe reageren we op de vraag van studenten om trigger warnings te gebruiken, of wanneer studenten ons uitdagen om het curriculum te dekoloniseren?

Doelgroep
Docent
Docent
Looi van Kessel  (Universitair docent)

De intervisiegroep is bedoeld om mid-career docenten de tools te geven om met didactische uitdagingen gerelateerd aan diversiteit en inclusie om te gaan. Deze tools zijn gericht op het creëren van een ​​veilige leeromgeving, het kritisch reflecteren op cursusmateriaal en het omgaan met polariserende situaties in de collegezaal.

De opzet van de intervisiegroep bestaat uit twee blokken van drie sessies. Ieder semester worden drie bijeenkomsten georganiseerd op donderdagochtend van 9:15 tot 11:00 uur (data, tijden en locatie onder voorbehoud). Ieder blok is georganiseerd rond een specifiek thema. In blok 1 richten we de aandacht op identiteitskenmerken en bespreken we hoe deze kenmerken een rol spelen in de collegezaal en in leerervaringen van zowel studenten als docenten. In blok 2 focussen we op specifieke D&I uitdagingen die docenten kunnen tegenkomen in de collegezaal én daarbuiten.

Het succes van de intervisiesessies is afhankelijk van de dynamiek en aanwezigheid van de groep. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich committeren aan de intervisiegroep en alle bijeenkomsten met een open houding zullen bijwonen. Je kan je registreren via dit online formulier.

De intervisiesessies zullen in het Engels worden gehouden.

Programma

Blok 1 – Identiteitskenmerken

A)    Sessie 1 (Ras & Etniciteit)
Voorgestelde tijd: donderdag 29 september, 09:15-11:00

B)    Sessie 2 (Gender & Seksualiteit)
Voorgestelde tijd: donderdag 27 oktober, 09:15-11:00

C)    Sessie 3 (Sociale klasse & Beperking)
Voorgestelde tijd: donderdag 24 november, 09:15-11:00

Blok 2 – Uitdagingen

D)    Sessie 4 (Toegankelijkheid)
Voorgestelde tijd: donderdag 23 februari, 09:15-11:00

E)    Sessie 5 (Polarisatie in de collegezaal)
Voorgestelde tijd: donderdag 23 maart, 09:15-11:00

F)    Sessie 6 (Curriculumontwikkeling)
Voorgestelde tijd: donderdag 20 april, 09:15-11:00

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.