Universiteit Leiden

nl en

Leiderschap | Management | Persoonlijke ontwikkeling

Bestuurlijke vaardigheden

Jouw succes als wetenschapper en leider wordt niet alleen bepaald door jouw wetenschappelijke kwaliteiten, maar ook door jouw kennis van het krachtenveld waarin jij werkt en jouw vermogen om hierbinnen invloed uit te oefenen. Ben jij leidinggevende en wil jij je bestuurlijke kwaliteiten versterken? Deze training gaat in op de bestuurlijke vaardigheden die nodig zijn binnen een academische omgeving.

Doelgroep
Docent
Leidinggevende
Onderzoeker
Docent
Teresa Cardoso Ribeiro (Publidox)
Werkvorm
Leergang

Let op: deze training wordt in het Engels gegeven.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor UD's en UHD's met 5-10 jaar leidinggevende ervaring na hun promotie.

Onderwerpen

Centraal  in deze training staat het uitbreiden van uw handelingsrepertoire en vooral ook de oefening van de aangereikte methodieken en instrumenten ter versterking van je bestuurlijke kwaliteiten.

De training richt zich op:

  • Beïnvloeden van gelijken, strategisch netwerken (invloed & macht), bestuurlijke rollen & stijlen.
  • Opereren in een politiek krachtenveld (besluitvorming, richting bepaling, stakeholder analyse, knopen durven doorhakken, delegeren, waarbij de complexiteit zit in het gegeven dat vaak gedelegeerd zal worden aan min of meer (cq. vroeger) gelijken).
  • Kennis van de instellingsstrategie en die vertalen naar de eigen rol.
  • Vergroting van de organisatiesensitiviteit, onderhandelingsvaardigheid en vergadertechniek, met name gericht op positiebepaling en draagvlak creëren.
  • Interculturele communicatie, diversiteit en inclusiviteit.

Na afloop van de training

Beheers je de verdiepende inzichten ter versterking van je bestuurlijke vaardigheden. Je:

  • Bent bewust van je persoonlijke stijl en weet hierdoor meer succes te behalen bij jouw team. 
  • Hebt beter inzicht in je overtuigingskracht en de invloed van je communicatie.
  • Weet de effectiviteit van de begeleiding te verhogen.

Aanpak

Het gaat om 7 dagdelen óf 5 sessies. Er is geen terugkomdag. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de module vindt er een schriftelijke intake plaats. 

Tijdens de sessies maakt je kennis met methodieken en instrumenten die je in staat stellen om je bestuurlijke vaardigheden te ontwikkelen. Je gaat hiermee aan de slag vanuit eigen, actuele werksituaties. De kennis en vaardighedensessies worden afgewisseld met inspiratiesessies. Tijdens deze inspiratiesessies is er gelegenheid om vragen te stellen aan ervaren collega’s over hun ervaringen. Zij blikken terug aan de hand van vragen als 'hoe heb je het aangepakt en wat heeft het je opgeleverd?'

Zo kun je zelf vooruitblikken en bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: hoe wil ik dat eigenlijk doen? Moet ik iets anders of misschien niet meer doen? Wie en wat heb ik daarvoor nodig?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.