Universiteit Leiden

nl en

Doorontwikkeling Studieadviseurs

Als studieadviseur draag je bij aan de persoonlijke ontwikkeling en het studiesucces van studenten aan de Universiteit Leiden. Het traject Doorontwikkeling Studieadviseurs is er om jou te helpen in je professionele ontwikkeling en vormt een belangrijke basis om studenten met nog meer impact te ondersteunen bij een doelgerichte en zelfstandige aanpak van hun studie.

Docent
Barbara Thiels  (Intervisiebegeleidster, Coach)
Werkvorm
Intervisie, coaching en training

In het traject leer je hoe je als coach en adviseur kunt optreden voor studenten. Er is daarnaast volop ruimte voor uitwisseling van kennis, ervaring en intercollegiaal advies. Hierdoor kun je ook na afronding van het traject een beroep doen op elkaar.

Prijs

Kosten per deelnemer: € 3.000 voor intervisie, coaching en alle aangeboden trainingen. 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor studieadviseurs met minimaal een half jaar relevante werkervaring binnen Universiteit Leiden. 

Sessies

Het traject bestaat uit meerdere bijeenkomsten, zowel online als fysiek. De kick-off vindt plaats op 8 maart 2024, 10.00-12.00 uur. Daarvoor heb je nog een online intake in de week van 12 februari 2024. De fysieke bijeenkomsten zijn in het Academiegebouw.

Onderwerpen

In dit traject staan de volgende onderdelen en bijbehorende trainingen centraal: 

Voeren van advies- en begeleidingsgesprekken
Gesprekstechnieken (7 mei, 14 mei 2024)
Beïnvloeden zonder macht (28 augustus, 16 september, 9 oktober 2024)

Adviseren over (opleidings)beleid
Wet- en regelgeving (19 maart 2024)
Begeleiden van studenten met een functiebeperking (23 april 2024)

Versterken professionele attitude en vaardigheden
Time- /zelfmanagement (15 april 2024)
Young Mental Health Aid (5 juni, 14 juni, 19 juni, 28 juni 2024)

Na afloop van de training

Na afloop beheers je de basis van de door jou gekozen trainingen op het gebied adviesvaardigheid, begeleiding, wet- en regelgeving en heb je je professionaliteit versterkt. 

Aanpak

Het traject is erop gericht zoveel mogelijk van en met elkaar te leren en is als volgt opgebouwd: 

  1. Aanmelding  
  2. Formuleren van ontwikkeldoelen en bepalen van trainingen d.m.v. 360 graden feedback en  een ontwikkelgesprek met je leidinggevende
  3. Intake met intervisiebegeleider
  4. Kick off: delen en inventariseren van trainingswensen en afstemming over trainingscoördinatie en uitvoering
  5. Begeleide intervisie a.d.h.v. casuïstiek (3 momenten) 
  6. Individuele coachgesprekken met intervisiebegeleider
  7. Trainingen
  8. Afronding en close out  
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.