Universiteit Leiden

nl en

Effectief werken

Effective meetings and decision making

In deze workshop leert u hoe u effectief kunt vergaderen. Bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken over hoe u vergadert.

Doelgroep
Postdoc-onderzoeker
Docent
Angelique Reijntjes
Werkvorm
Leergang
Workshop

Omdat er regelmatig vergaderd wordt, is het nodig om samen afspraken te maken over de manier waarop dat gebeurd. Dit pakket van afspraken wordt dan gebundeld in het vergaderreglement. De vergaderregels kunnen het beste op basis van "consensus" vastgesteld worden.

De inzet en motivatie van de deelnemers aan het overleg, zal immers voor een belangrijk deel bepaald worden door de mate van tevredenheid over de gemaakte afspraken. Het is belangrijk dat iedereen kan vergaderen op een manier waarvoor hij gekozen heeft. Het bevordert ook dat elke deelnemer zich medeverantwoordelijk voelt om de gemaakte afspraken ook echt na te leven.

Voor wie?

Voor postdoc-onderzoekers van Universiteit Leiden en LUMC. Voor deelname heeft u toestemming nodig van uw werkgever.

Onderwerpen

Onderwerpen van de workshop zijn:

  • effectiever vergaderen 
  • heldere agendapunten
  • discussie en besluitvorming leiden

Na afloop van de workshop 

Na afloop van de training:

  • Heeft u geleerd hoe u effectiever kunt vergaderen. 
  • Weet u hoe u een agendapunt in moet brengen. Zodat het voor de anderen helder is waar de discussie en de besluitvorming over moeten gaan.
  • U heeft inzicht gekregen in hoe u een discussie en besluitvorming kunt leiden op een manier die de interactie bevordert, en die ervoor zorgt dat er ondanks verschillen van mening toch een besluit gevormd wordt.

Aanpak

We beginnen met een inleiding waarbij we een interactief vergadermodel introduceren. Daarna oefent u in subgroepen onder begeleiding van een trainer zowel het inbrengen van agendapunten als het voorzitten aan een discussie en het komen tot een besluit. Plenair krijgt u tips over de implementatie van het geleerde.

De werkdruk voor deze cursus bedraagt 6 uur in totaal, inclusief voorbereiding en aanwezigheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.