Universiteit Leiden

nl en

Management | Communicatie

Voeren van verzuimgesprekken

Hoe u communiceert met een zieke medewerker heeft effect op het verloop van het ziekteverzuim. Het voeren van verzuimgesprekken vergt goede gespreks- en motivatietechnieken. Ontdek hoe u op een positieve, maar directe manier kunt communiceren met een verzuimende medewerker, of iemand die dreigt te verzuimen.

Doelgroep
Leidinggevende
Werkvorm
Training

Wanneer u te maken heeft met een verzuimende medewerker, dan heeft u vanaf het eerste moment regelmatig contact met uw medewerker.  U maakt een rapportage van de contactmomenten en van de gemaakte afspraken. De manier waarop u deze gesprekken aanpakt, vormt een bepalende factor in het verloop van het verzuimtraject. Het is daarom belangrijk om uw verzuimgesprekken goed voor te bereiden.

Doelgroep

Leidinggevenden van de Universiteit Leiden.

Doelgroep en prijs*

Medewerkers Universiteit Leiden: € 100,-

Onderwerpen

De training richt zich op:

  • De universitaire visie op verzuim en verzuimbeleid
  • De verschillende soorten verzuim
  • De rolverdeling tussen leidinggevende, medewerker, personeelsadviseur en bedrijfsarts
  • De verschillende soorten gesprekstechnieken

Na afloop van de training

Beheerst u verschillende gespreks- en motivatietechnieken om een positief verzuimgesprek te voeren met een zieke medewerker. Bent u in staat uw zieke medewerker adequate verzuimbegeleiding te bieden. Ook kunt u lastige gesprekken voeren en deze bijsturen wanneer dit nodig is.

Aanpak en duur

De training duurt één dag. U gaat samen met een Arbeids- en Organisatieadviseur van de afdeling VGM, een bedrijfsarts, een professionele trainingsacteur en een personeelsadviseur aan de slag met de stof. De ochtend staat in het teken van de theorie en in de middag worden gesprekstechnieken geoefend met een trainingsacteur. U bereidt van tevoren een eigen casus voor.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.