Universiteit Leiden

nl en

Didactiek

Begeleiden van groepswerk

In het hoger onderwijs werken studenten regelmatig in kleine groepjes aan een gezamenlijk product, zoals een paper of een oplossing voor een maatschappelijk of technisch probleem. De samenwerking in deze groepjes verloopt echter niet altijd goed; er ontstaan bijvoorbeeld conflicten binnen de groep of er sprake van freeriding. In deze workshop leert u hoe u als docent het groepswerk op zo’n manier kunt begeleiden en vormgeven dat studenten effectief samenwerken.

Doelgroep
Docent
Gast
Docent
Arjen de Vetten  (Onderwijskundig adviseur)
Werkvorm
Training

Programma - werkwijze

Uitgangspunt van de workshop zijn de door deelnemers ingebrachte problemen in het begeleiden van groepswerk. Vanuit de theorie over groepsdynamica wordt gewerkt aan de verheldering van het probleem en aan analyseren van mogelijke oorzaken. Deelnemers krijgen concrete handvatten om het proces van groepswerk binnen hun vak te verbeteren. Er wordt tijdens de bijeenkomst gewerkt aan een herontwerp van de opzet van het groepswerk van het vak waarbij de deelnemers betrokken zijn, zodat de deelnemers de workshop kunnen afsluiten met een bijgestelde opzet van het groepswerk.

Deze workshop is uitermate geschikt om in teamverband te volgen.

Leerdoelen

  • Verwoorden welk samenwerkingsprobleem er optreedt en kunnen uitleggen wat mogelijke oorzaken van dit probleem zijn;
  • Ontwerpen van leerdoelen, leeractiviteiten en begeleidingsvormen die bijdragen aan een effectievere samenwerking binnen groepen;
  • Een herontwerp maken van de opzet van het groepswerk zodat gerelateerde doelstellingen gerealiseerd zullen worden.

Referenties

  • Hodges, L. (2017).  Ten research-based steps for effective group work. IDEA paper #65. Manhattan, KS: IDEA
  • Remmerswaal, J. (2008). Handboek groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Baarn: Nelissen.

Prijs

Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €125
Andere deelnemers: €175

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.