Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Basis Kwalificatie Onderwijs

Scripties begeleiden (BKO-module)

Leer studenten begeleiden en helpen bij het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen bij het schrijven van scripties.

Doelgroep
Docent
Gast
Docenten
Elselien van Tol  (Onderwijskundig Adviseur) Heleen Verkiel  (Onderwijskundig adviseur)
Werkvorm
Training

Het schrijven van een scriptie is voor veel studenten een worsteling. Hoe kunnen docenten ervoor zorgen dat het geen struikelblok wordt? Of; hoe ziet de optimale scriptiebegeleiding eruit en hoe ver gaat uw verantwoordelijkheid? Deze cursus is gericht op de begeleiding van Ba en Ma scripties, maar de principes die worden besproken zijn ook van toepassing op PhD begeleiding.

Deze training biedt ondersteuning bij uw BKO-traject en is in overeenstemming met de universitaire BKO-eindtermen.

We bieden deze training ook in het Engels aan.

Programma - werkwijze

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten.
In de eerste bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Verantwoordelijkheden van de student en begeleider afbakenen
 • De rollen van een begeleider 
 • Geven van constructieve feedback die wordt toegepast door de student
 • Gebruik maken van duidelijke beoordelingscriteria 
 • Omgaan met lastige situaties

Tijdens de tweede bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 • Gesprekken voeren
 • Intervisiecasussen bespreken

Leerdoelen

 • Verschillende begeleidingsrollen herkennen;
 • Fasen in begeleiding herkennen;
 • Bepalen hoe ver begeleiding gaat; 
 • Effectiviteit van begeleiding verhogen;
 • Constructieve feedback geven.

Prijs

 • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €250
 • Andere deelnemers: €350

Studiebelastingsuren

2 uur opdrachten + 8 uur bijeenkomst

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.