Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Basis Kwalificatie Onderwijs

Scripties begeleiden (BKO-module)

Leer studenten begeleiden en helpen bij het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen bij het schrijven van scripties.

Doelgroep
Docent
Gast
Docent
Daan Romein  (Onderwijskundig adviseur)
Werkvorm
Training

Als scriptiebegeleider is het (onder andere) uw taak om studenten op weg te helpen, na te laten denken en te laten reflecteren op hun vaardigheden. Feedback, schriftelijk of mondeling, is een goede manier om studenten te ondersteunen. Maar waar geeft u feedback op, hoe doet u dat, hoe zorgt u ervoor dat het niet teveel tijd kost en hoe zorgt u ervoor dat studenten wat kunnen en doen met de feedback?
Deze cursus is gericht op de begeleiding van bachelor- en masterscripties, maar de principes die worden besproken zijn ook van toepassing op PhD-begeleiding.

Deze training biedt ondersteuning bij uw BKO-traject en is in overeenstemming met de universitaire BKO-eindtermen.

We bieden deze training ook in het Engels aan.

Programma - werkwijze

De training 'Scripties begeleiden' bestaat uit één bijeenkomst. Onderdelen van de training zijn: 

 • Verantwoordelijkheden van de student en begeleider;
 • De rollen van een begeleider;
 • Efficiënt gebruik maken van tijd;
 • Gebruik maken van constructieve feedback die daadwerkelijk wordt toegepast door de student.

Leerdoelen

 • Verschillende begeleidingsrollen herkennen;
 • Fasen in begeleiding herkennen;
 • Bepalen hoe ver begeleiding gaat; 
 • Effectiviteit van begeleiding verhogen;
 • Constructieve feedback geven.

Prijs

 • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €125
 • Andere deelnemers: €175

Studiebelastingsuren

2 uur opdrachten +  4 uur bijeenkomst

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie