Universiteit Leiden

nl en

Didactiek

Research-based education (Engelstalig)

Het versterken van onderzoeksintegratie in het onderwijs staat centraal in deze cursus. De leidende vraag waarop je een antwoord formuleert tijdens de cursus is 'Hoe kan ik studenten bewust maken van onderzoek in het onderwijs dat ik geef?'

Doelgroep
Docent
Gast
Werkvorm
Training
Teambegeleiding

NB: deze training wordt in het Engels gegeven.

Wanneer docenten de rol van onderzoek in hun onderwijs expliciteren kan onderzoek het leren van studenten op universiteiten bevorderen (e.g., Healey & Jenkins, 2009). Docenten kunnen studenten bewust maken van onderzoek op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door studenten te enthousiasmeren voor onderzoek, onderwijs te geven over huidig onderzoek in de discipline, studenten te laten zien hoe onderzoeksresultaten tot stand komen en door studenten een onderzoekservaring te bieden (Visser-Wijnveen, van der Rijst, & van Driel, 2016).

Het versterken van onderzoeksintegratie in het onderwijs staat centraal in deze cursus. De leidende vraag waarop je een antwoord formuleert tijdens de cursus is 'Hoe kan ik studenten bewust maken van onderzoek in het onderwijs dat ik geef?'

Leidend principe van de cursus

De cursus is bedoeld om deelnemende docenten bewust te maken van de rol van onderzoek in hun onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van een door jou geformuleerde onderzoeksvraag gekoppeld aan jouw leervraag. Met onderzoek wordt in het kader van de cursus een haalbaar, beschrijvend, kleinschalig en veelal kwalitatief leeronderzoek in de onderwijspraktijk bedoeld. Tijdens de bijeenkomsten word je geholpen je onderzoeksvraag af te bakenen, passende instrumenten te kiezen en daaruit voortvloeiende inzichten te delen met andere docenten onder begeleiding van de trainer. Mogelijke onderzoeksvragen zijn:

 • Hoe motiveer ik mijn studenten in het schrijven van een scriptie?
 • Hoe maak ik het onderwijs in wetenschappelijke en academische vaardigheden aantrekkelijk voor studenten?
 • Op welke manier kan ik mijn eigen onderzoek inzetten in hoorcolleges en werkgroepen, zodat dit het leren van studenten over onderzoek bevordert?
 • Hoe kan ik studenten in mijn vak zelf onderzoek laten doen?

Programma - werkwijze

De cursus vindt in overleg plaats op drie middagen verspreid over 10 weken.

Bijeenkomst 1: Verhelderen onderzoeksvraag

Deelnemers onderbouwen hun onderzoeksvraag op basis van bestaande studentevaluaties, resultaten van studenten, eigen ervaringen en/of ervaringen van collega’s. Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst verzamelen deelnemers beschikbare informatie hierover uit verschillende bronnen, waaronder in elk geval studenten. Tijdens de bijeenkomst gaan we de vragen afbakenen en krijgen deelnemers literatuursuggesties en ideeën voor een onderzoeksopzet. Deelnemers helpen elkaar in kleine groepen door elkaar inzicht te geven in het meegebrachte materiaal en het stellen van verhelderende vragen.

Bijeenkomst 2: Plan van aanpak

Doel van de bijeenkomst is te komen tot een plan van aanpak met betrekking tot (1) de manier waarop deelnemers dieper inzicht krijgen in de rol van onderzoek in hun onderwijs (dataverzameling; welke bronnen of instrumenten kun je gebruiken?); (2) hoe je de data gaat analyseren en (3) op welke manier ze opgedane kennis gaan delen met collega’s aan de hand van een product (filmpje, poster, presentatie). Na de bijeenkomst werken deelnemers hun plan uit incl. benodigde materialen. Ze krijgen hierop schriftelijke feedback van de trainer voor ze data gaan verzamelen.

Bijeenkomst 3: Analyse van de opbrengst

Deelnemers nemen de verzamelde data en voorlopige resultaten mee naar de bijeenkomst.  Ze delen en leren van hun ervaringen in kleine groepen en gaan aan de slag met verdere analyse en interpretatie van de data. Tevens maken zij hun plan voor disseminatie nog concreter.

Na bijeenkomst 3: Informatie delen

Na bijeenkomst 3 worden inzichten gedeeld  met de overige deelnemers, trainer en collega’s binnen de eigen afdeling of instituut aan de hand van producten (poster, video, verslag, etc.). Daarnaast informeren deelnemers elkaar en de trainer over hoe de disseminatie is verlopen aan de hand van hun antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is de disseminatie aan collega’s verlopen?
 • Wat waren de belangrijkste inzichten voor jou en voor jouw collega’s?
 • Hoe kun je je onderwijs veranderen op basis van jouw bevindingen?

Leerdoelen

 • Deelnemers formuleren een afgebakende onderzoeksvraag die gericht is op het versterken van de rol van onderzoek in het onderwijs, op basis van een leervraag of probleem uit hun onderwijspraktijk.
 • Deelnemers komen tot een antwoord op hun individuele onderzoeksvraag door reflectie op materialen en ervaringen van studenten die voortkomen uit dataverzameling in hun onderwijspraktijk.
 • Deelnemers delen hun vernieuwde inzichten met collega’s binnen het kader van de module en daarbuiten, bijvoorbeeld op hun afdeling, online of tijdens een onderwijsoverleg of conferentie.

Referenties

Healey, M., & Jenkins, A. (2009).  Developing undergraduate research and inquiry. York, UK: Higher Education Academy.

Visser-Wijnveen, G.J., van der Rijst, R. M., & van Driel, J. H. (2016). A questionnaire to capture students’ perceptions of research integration in their courses. Higher Education, 71, 473-488.

Prijs

 • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €375
 • Andere deelnemers: €525
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.