Universiteit Leiden

nl en

Didactiek

SKO inspiratiesessies en/of individuele begeleiding

Voor docenten van de universiteit Leiden die hun SKO kunnen behalen biedt het ICLON de mogelijkheid tot het bijwonen van drie inspiratiesessies en/of individuele begeleiding.

Doelgroep
Docent
Docent
Daan Romein  (Onderwijskundig adviseur/Teamleider Docentprofessionalisering en Onderwijsinnovatie)
Werkvorm
Individuele begeleiding
Training

De sessies zijn bedoeld om docenten ervaringen uit te laten wisselen, elkaar te inspireren en om onderwijskundige ondersteuning en een kader te bieden. Tussen de sessies door werken de kandidaten aan taken, waarvan de resultaten direct bruikbaar zijn voor het portfolio. Voorbeelden van dergelijke taken zijn het opzoeken van relevante, onderwijskundige literatuur, het observeren van en bespreken van het onderwijs van een van de andere kandidaten of het uitvoeren van een gedegen analyse van het eigen onderwijs en de knelpunten die de kandidaat daarin tegenkomt. In de sessies staat het geven van peer feedback centraal.

Opzet inspiratiesessies

Tijdens de sessies worden de volgende vragen en eindtermen besproken met de deelnemers:

  • Welke mogelijkheden voor verwevenheid onderzoek onderwijs zijn er? (eindterm 1.1)
  • Wat zijn onderliggende principes voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen? (eindterm 2.2)
  • Welke verschillende manieren van toetsen zijn beschikbaar, zowel formatief als summatief, om juist de hogere-orde doelen te toetsen? (eindterm 2.3)
  • Hoe expliciteer je domeinspecifieke denk- en werkwijzen en hoe kun je die onderwijzen? (eindterm 3.1)
  • Wat zijn didactische principes die het niveau van werkvormen overstijgen en richting geven aan de inrichting van het onderwijs? (eindterm 3.2)
  • Hoe kun je bovenstaande aspecten onderbouwen met onderwijskundige literatuur en hoe kun je middels systematisch verzamelen van gegevens het onderwijs gericht verbeteren? (eindterm 3.3)
  • hoe werk je, met collega's, binnen een opleiding aan een onderwijsvisie en zorg je er voor deze ook in de studieonderdelen wordt uitgewerkt? (eindterm 4.1)

De sessies hebben over het algemeen de volgende indeling:

  • De focus van de eerste sessie ligt op het bespreken van de inhoud van het portfolio. Welke materialen heeft een kandidaat nodig om aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de vier criteria waarop de commissie het portfolio gaat beoordelen?
  • In de tweede sessie geven de kandidaten onder begeleiding van een trainer van het ICLON feedback op elkaars werk.
  • Vlak voor de deadline voor het inleveren van het portfolio organiseren we een derde sessie, waarin de kandidaten eventuele lastige vragen met elkaar bespreken en beantwoorden.

Prijs: €375

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding voor SKO-kandidaten behoort ook tot de mogelijkheden en bestaat uit feedback op uw concept-portfolio, een gesprek van een uur waarin de feedback en individuele vraagstukken besproken kunnen worden en feedback op het definitieve portfolio voordat u het inlevert bij de commissie. 

Prijs: €350

Contact

Contactpersoon en trainer: drs. D.M. Romein, teamleider docentprofessionalisering
E-mail: cursusbureau-ho@iclon.leidenuniv.nl
Telefoon: 071 527 4713

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.