Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Basis Kwalificatie Onderwijs

Inclusief onderwijs (BKO-module)

Hoe houd u rekening met en gaat u om met een grote verscheidenheid aan studenten, allemaal met hun eigen geschiedenis, persoonlijkheid en uitdagingen? Wat is diversiteit en inclusiviteit en hoe kunt u hier praktisch in uw onderwijs vorm aan geven.

Doelgroep
Docent
Gast
Promovendus
Docenten
Marijne Scherjon  (Onderwijskundig adviseur) Agnesa Gashi  (Onderwijskundige)
Werkvorm
Training
Meer informatie
trainingoffice@llinc.leidenuniv.nl

U komt in uw lespraktijk een grote verscheidenheid aan studenten tegen, elk met hun eigen geschiedenis, persoonlijkheid en uitdagingen. De vraag is hoe u rekening kunt houden met al die verschillen met de intentie zoveel mogelijk studenten te bereiken. In deze training wordt aandacht geschonken aan de pedagogiek, gericht op het bereiken van en rekening houden met deze diversiteit.

Tijdens deze training besteden we aandacht aan:

 • Bewustwording van onze aannames en associaties;
 • Hoe deze aannames en associaties ons lesgeven en daarmee het leerproces van onze studenten, beïnvloeden;
 • Manieren om onze studenten te bereiken;
 • Kennis over differentiatie in ons onderwijs.

Deze training biedt ondersteuning bij uw BKO traject en is in overeenstemming met de universitaire BKO eindtermen. Wij raden u aan om voorafgaand aan dezee training de BKO-module Ontwerpen van onderwijs te volgen.

Wij bieden deze training ook in het Engels aan.

Programma - werkwijze

Deze training bestaat uit één dagdeel, waarin we het onderwijs en leerproces bespreken; hoe zijn docenten en studenten voorbereid en toegerust om om te gaan met diversiteit? Enkele theorieën worden besproken en gekoppeld aan uw onderwijspraktijk, zodat u handvatten heeft om om te gaan met zaken als culturele diversiteit, gelijkwaardigheid, groepsdynamiek, differentiatie in uw onderwijs en het inrichten van een ‘inclusieve leeromgeving’.

Leerdoelen

 • Reflecteren op eigen verwachtingen over studenten;
 • Nagaan welke aannames er bestaan;
 • Interpreteren van de diverse behoeftes van studenten;
 • Creëren van een veilige leeromgeving.

Trainingsdata & Inschrijving

Voor de beschikbare data voor deze training en de mogelijkheid om in te schrijven, verwijzen we je naar de button op de rechterkant van deze pagina.


Prijs

 • Medewerkers van de Universiteit Leiden/LUMC en docenten van Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft: €137,50
 • Andere deelnemers: €192,50

Studiebelastingsuren

4 uur opdrachten + 4 uur bijeenkomsten

Deelnemers over de cursus

 • We hebben heel goede, constructieve discussies gehad.
 • De onderwerpen van de training zijn zeer toepasbaar voor werkgroepdocenten.
 • Ik vond de training zeer relevant en nuttig voor mijn praktijk.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.