Universiteit Leiden

nl en

Actualiteiten Bestuurlijke boete 2018

De bestuurlijke boete wordt op allerlei terreinen van het bestuursrecht ingezet om naleving van wetten en regels te bevorderen. Boetebedragen worden steeds hoger waardoor de financiële impact daarvan voor de benadeelde steeds verder toeneemt.

Docenten
Christien Saris  (Advocaat bij Stibbe)

Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste thema's op het gebied van de bestuurlijke boete met u besproken en in Europees grondrechtelijk perspectief geplaatst (EVRM en EU-Grondrechtenhandvest). Aan de orde komen onder meer verwijtbaarheid, bewijs, cautie, lex certa, evenredigheid en samenloop. Daarbij zal de focus liggen op de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van de verschillende hoogste bestuursrechters en de hoogste Europese rechters (EHRM en HvJEU). De cursus is interactief. De opgedane kennis wordt tijdens de cursus getoetst aan de hand van enkele casusposities.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:

  • bewijs en cautie
  • verwijtbaarheid
  • evenredigheid/boetehoogte
  • lex certa
  • samenloop/ne bis in idem
  • bestuursprocesrechtelijke aandachtspunten
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.