Universiteit Leiden

nl en

Specialisatiecursus bijzondere curator in jeugdzaken

De figuur van de bijzondere curator krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, niet alleen in de rechtspraktijk en in de wetenschap, maar ook op de politieke agenda. De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar het functioneren van de bijzondere curator in de praktijk en heeft naar aanleiding hiervan een aantal aanbevelingen gedaan aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Docenten
Mariëlle Bruning  (Hoogleraar Jeugdrecht)

Sommige aanbevelingen zijn inmiddels opgepakt; zo is per 1 april 2014 een landelijke regeling van kracht, die een uniforme werkwijze ten aanzien van de benoeming en de taakvervulling van bijzondere curatoren beoogt.

In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan duidelijkheid, kwaliteitseisen en opleidingseisen. Deze unieke tweedaagse opleiding is ontwikkeld door de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden in samenwerking met ervaren bijzondere curatoren als Ivo Pieters en Annelies Hendriks en heeft als doel in deze behoefte te voorzien. Daarom staat in deze specialisatieopleiding de bijzondere curator in al haar facetten centraal. 

Dag 1 Juridisch kader bijzondere curator

In de ochtend wordt aandacht besteed aan het juridisch kader waarbinnen de bijzondere curator kan worden benoemd. In de middag ligt de nadruk op de bijzondere curator in de rechtspraktijk: bemiddelen, adviseren/rapporteren en procederen. Ook is er ruimte voor discussie en reflectie.

Dag 2 Psychologisch kader bijzondere curator

Op de tweede dag komt de focus te liggen op de bijzondere curator vanuit kindperspectief: het ontwikkelingspsychologisch kader en gesprekstechnieken komen aan de orde. Deelnemers krijgen ruimte om te oefenen in het voeren van kindergesprekken en met het opstellen van rapportages.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen (20) beschikbaar om de kwaliteit van deze specialisatiecursus te waarborgen. Schrijf je daarom snel in!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.