Universiteit Leiden

nl en

Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 9)

In slechts 10 bijeenkomsten op gunstige 'spits-uurtijdstippen' zonder verplichte huiswerkopdrachten kunt u zich specialiseren tot arbeidsrechtspecialist. Daarnaast biedt het programma ook mogelijkheden tot permanente educatie en kunt u alle bijeenkomsten ook als losse module volgen in het kader van actualisering en/of verdere verdieping op een specifiek onderwerp.

Docenten
Barend Barentsen  (Hoogleraar Sociaal Recht) Yvonne Erkens  (Universitair hoofddocent)

De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn: 

  •          Arbeidsovereenkomst en varianten
  •          Eenzijdige wijziging, grondrechten
  •          Medezeggenschap
  •          CAO-recht
  •          Pensioenrecht
  •          Ontslagrecht onder de Wwz
  •          Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid
  •          Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  •          Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
  •          Arbeidsprocesrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.