Universiteit Leiden

nl en

Didactiek | Persoonlijke ontwikkeling

Adviseren bij scriptieschrijven in perspectief van de docent en de student

Voor veel studenten is de afstudeerfase een stressvolle tijd. Sommige studenten raken geblokkeerd en lopen tegen problemen aan. Het schrijven van een scriptie kan een waar struikelblok zijn. Hoe kunt u studenten door deze fase heen begeleiden?

Doelgroep
Ondersteunend personeel
Docenten
Daan Romein  (Onderwijskundig adviseur/Teamleider Docentprofessionalisering en Onderwijsinnovatie) Emile Dingjan  (Studentenpsycholoog)
Werkvorm
Training
Workshop

In deze bijeenkomst leert u hoe uw studenten kunt leren omgaan met mogelijke barrières zoals het schrijven van een scriptie. Ook komt aan de orde hoe u ze kunt helpen om te leren omgaan met begeleiders en beoordelaars. Hier worden nuttige tips aan gekoppeld die studieadviseurs aan hun studenten mee kunnen geven.

Voor wie

Studieadviseurs werkend op junior en senior niveau. 

Onderwerpen

  • Kennis van het leerproces van studenten tijdens de scriptiefase vergroten
  • Studenten hierin op steunende wijze adviseren en motiveren.

Na afloop van de training

Na de training is de studieadviseur in staat blokkades tijdens het afstudeerproces te herkennen en in de advisering hierop aan te sluiten.

Aanpak

In deze workshop wordt het onderwerp scriptieschrijven vanuit verschillende invalshoeken belicht. Daan Romein vertelt over zijn training voor docenten die scriptieschrijvers begeleiden. Hierbij komt aan de orde welke verantwoordelijkheden de student en de docent hebben. Emile Dingjan belicht de scriptieworkshop die vanuit SSS aan studenten wordt gegeven en de specifieke problemen van studenten met een functiebeperking bij scriptieschrijven.

Ook de methodiek van de afstudeergroep komt aan bod. In deze workshop kan casuïstiek worden ingebracht. En er is ruimte om te discussiëren, bijvoorbeeld over de vraag of extra ondersteuning op de opleiding wenselijk is en hoe vorm zou kunnen worden gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.