Universiteit Leiden

nl en

Didactiek

Eerstejaarsproblematiek

Zit de student op de juiste plek? Dit is de vraag die we in het eerste studiejaar zo snel mogelijk beantwoord willen zien. Gelukkig gaat het goed met de meeste studenten die aan een opleiding beginnen.

Doelgroep
Ondersteunend personeel
Docenten
André Baars
Werkvorm
Workshop

Toch blijken vaak dat eerstejaars niet altijd optimaal functioneren. Soms is er sprake van een “cultuurschok” in de overgang van middelbare school naar universiteit. Soms is niet duidelijk wat er van ze verwacht wordt. Soms zitten ze inderdaad niet op de juiste plek. Het uitgangspunt van deze cursus is dat eerstejaarproblemen in principe oplosbaar zijn binnen de opleiding, dus zonder te stoppen of te switchen.

We zullen helder maken wat het verschil is tussen middelbare school en universiteit. We zullen daarbij zowel de belangrijkste probleemgebieden voor eerstejaarsstudenten identificeren als de verkeerde verwachtingen die studenten kunnen hebben. ook voor de handliggende “verkeerde” verwachtingen kunnen hebben.

Onderwerpen

De volgende vragen zullen aan bod komen:

  • Hoe help je een student realiseren dat hij op deze manier de (BSA) norm niet zal halen?
  • Hoe herken je het verschil tussen een student met eerstejaarsproblemen en een student die niet op de juiste plek zit?
  • Wat is een adequate aanpak voor deze problemen?
  • Wat betekent dit allemaal voor studenten met “special needs”?

Daarnaast wordt u zich als deelnemers bewust van wat een beginnende student kan ervaren. U krijgt inzicht in de typische problemen die zich bij hen voor kunnen doen, zodat u in staat bent om deze studenten te helpen hun studie vorm te geven.

Na afloop van de training

U bent na afloop van de cursus beter en sneller in staat om:.

  1. typische eerstejaarsproblemen te herkennen.
  2. te bepalen of de student op de juiste plek zit.
  3. deze problemen te bespreken.
  4. samen te werken met mentor, studentenpsycholoog, trainer enz.

Aanpak

In de cursus zal ingegaan worden op de overgang van middelbare school naar universiteit en de psyche van jonge volwassenen. Er is veel ruimte voor uitwisseling en overleg en concrete begeleidingsinstrumenten zullen worden aangereikt. Ter voorbereiding van de cursus is het van belang te weten hoe het mentoraat vorm gegeven wordt in de opleiding en wat de BSA regelementen zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.