Universiteit Leiden

nl en

Didactiek | Persoonlijke ontwikkeling

Gespreksvoering voor gevorderden

Als studieadviseur komt u waarschijnlijk op een bepaald moment in een situatie waarbij u een lastig gesprek moet voeren. Hoe kunt u daar mee omgaan? In deze workshop wordt aandacht besteed aan dergelijke ingewikkelde situaties.

Doelgroep
Ondersteunend personeel
Docent
Simone Keijsers  (Trainer / Coach)
Werkvorm
Training

Er worden handreikingen gegeven door verschillende gesprekstechnieken toe te lichten. Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen het inhoudelijke - en het betrekkingsniveau in het gesprek. Er wordt dan ook ruim aandacht besteed aan zelfreflectie met behulp van theorie en praktijkoefeningen

Voor wie

Studieadviseurs (zowel junior- als seniorniveau). Voorwaarde om aan deze workshop deel te nemen is dat de studieadviseur eerder de basiscursus Gespreksvoering heeft gevolgd of op andere wijze aantoonbaar gevorderd is.

Onderwerpen

  • U krijgt inzicht in verschillende gesprekstechnieken
  • U leert onderscheid maken in het inhoudelijke en betrekkingsniveau van het gesprek
  • U leert reflecteren op hoe u zelf overkomt in een gesprek.

Na afloop van de training

Na deze workshop heeft de studieadviseur inzicht in de factoren die meespelen bij moeilijke gesprekken. Daarbij is er gereflecteerd op het eigen handelen en op het effect daarvan op het gesprek. Tevens is er kennis over de technieken die toegepast kunnen worden.

Aanpak

Theorie, praktijkoefeningen, casuïstiek vooraf ingebracht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.