Universiteit Leiden

nl en

Didactiek

Interculturele communicatie voor studieadviseurs

Hoe krijgt u inzicht in hoe u zelf effectief met culturele diversiteit omgaat en welke competenties zijn hiervoor nodig? Dat leert u in deze training.

Doelgroep
Ondersteunend personeel
Docenten
Qing-Yi Fan  (Studentendecaan) Jantien Delwel  (Studentendecaan) Yvonne van der Pol
Werkvorm
Training
Workshop

Bewustwording van de eigen culturele bril staat centraal in deze training. Aan de hand van de verschillende dimensies waarop culturen van elkaar verschillen, werken we aan de eigen ontwikkeling van interculturele competenties. Voorafgaand aan de training maakt u een Intercultural Readiness Check© (IRC) om te kijken welke u interculturele competenties u nu al heeft. 

Voor wie

Studieadviseurs werkend op junior en senior niveau.

Onderwerpen

  • U krijgt inzicht in uw eigen effectiviteit op het gebied van communicatie en culturele diversiteit.
  • U leert welke competenties voor u van belang zijn om extra aandacht aan te schenken bij de begeleiding van studenten.

Na afloop van de training

Na afloop van de training bent u zich meer bewust van uw sterke punten per competentie en waar u zich nog verder in moet ontwikkelen. Tevens krijgt u ideeën aangereikt hoe deze competenties verder te ontwikkelen zijn.

Aanpak

U krijgt 2 weken voorafgaand aan de training een online vragenlijst waar uw persoonlijke IRC-profiel uit voortkomt. U krijgt algemene toelichting en uitleg over de IRC en de vier competenties die van invloed zijn op effectieve interculturele communicatie. Na een plenair deel van de ochtend waarin de IRC toegelicht wordt, splitst de groep zich en zullen de vier interculturele competenties samen verder uitgewerkt worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.