Universiteit Leiden

nl en

Didactiek | Persoonlijke ontwikkeling

Oplossingsgerichte gesprekstechnieken

Oplossingsgerichte gespreksvoering is niet ontwikkeld voor een specifieke doelgroep maar breed inzetbaar. Het wordt inmiddels veelvuldig in de zorg en het onderwijs gebruikt. De focus in het gesprek ligt bij deze techniek niet op het probleem maar op de oplossing.

Doelgroep
Ondersteunend personeel
Docent
Bart van Loon  (Impuls Organisatieadvies)
Werkvorm
Workshop

In deze cursus maakt u op de eerste dag kennis met het model dat Insoo Kim Berg en Steve de Shazer in de jaren 80 in de VS vanuit hun praktijk ontwikkelden (een centrum voor kortdurende hulp bij gezinsproblemen).

Voor wie

Studieadviseurs

Onderwerpen

De methodiek helpt mensen op een respectvolle en positieve manier om zélf te komen tot verandering:

  • Door samen te kijken naar wat er al goed gaat en werkt
  • Door iemand zelf centraal te stellen als expert (iemand weet zelf vaak het beste wat werkt en wat hij al heeft geprobeerd),
  • Door iemand zelf stappen te laten zetten en de grootte ervan te laten bepalen groeit de innerlijke motivatie en het vertrouwen dat hij zijn eigen wens tot verandering ook kan realiseren.

Deze aanpak is heel anders dan de probleemgerichte aanpak waarbij de expert (adviseur/behandelaar) de analyse maakt, de diagnose stelt en een stappenplan maakt in de richting van verandering/oplossing voor de cliënt.

Na afloop van de training

Na afloopt van de training kent u de verschillende  oplossingsgerichte vragen en technieken die u kunt gebruiken en wat het effect ervan is. Tevens heeft u ervaren hoe het is om een gesprek oplossingsgericht te voeren en te ondergaan. 

Aanpak

Tussen de eerste cursusdag in gaan we met een van de gesprekstechnieken oefenen. Op de tweede dag wisselen we ervaringen uit en kijken we naar de bruikbaarheid van oplossingsgerichte gesprekstechnieken in onze praktijk als studieadviseur. Hoe kunnen we studenten begeleiden die nog geen hulpvraag (lijken te) hebben, maar toch contact zoeken? Wat voor soort gesprekken lenen zich voor een oplossingsgerichte aanpak? Wat is de winst als we de student helpen zelf aan het werk te gaan en ons als studieadviseur juist zoveel mogelijk onthouden van het geven van advies? Doen we ons werk dan nog wel (goed)?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.