Universiteit Leiden

nl en

Treasury

Treasury gaat over het zorgvuldig beheer van de liquide middelen, zowel voor de korte als de langere termijn. Om betalingen te kunnen doen, moet er uiteraard voldoende geld op de bankrekening staan.

In het Treasury Statuut en de Richtlijn Treasury zijn de interne regels en afspraken op dit terrein vastgelegd. De universiteit belegt zelf geen geld in aandelen of obligaties. De liquide middelen worden aangehouden bij het ministerie van Financiën. De overige bankzaken worden geregeld met de Rabobank.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.