Universiteit Leiden

nl en

Bestuurlijke financiële rapportage

De Bestuurlijke financiële rapportage (BFR) geeft elke vier maanden een overzicht van de financiële cijfers van de Universiteit Leiden. Zowel voor de eenheden afzonderlijk als voor de universiteit als geheel. Zo krijgen we inzicht in de cijfers en daarmee financiële grip.

De BFR is een verzamelrapportage. Alle eenheden van de universiteit dienen elke vier maanden een eigen BFR in bij het College van Bestuur. Met begroting, realisatiecijfers en prognose. De directie Financiën zet alle financiële informatie van de eenheden bij elkaar. Met als resultaat een BFR voor de hele organisatie. De derde BFR van het jaar geeft een totaalresultaat over het gehele jaar.

Het College van Bestuur bespreekt en stelt deze BFR voor de hele universiteit vast. Het rapport gaat daarna ter informatie naar de eenheden, Raad van Toezicht en Universiteitsraad. De Universiteitsraad bespreekt de BFR, waarna de raad een advies uitbrengt aan het College van Bestuur.

Bestuurlijke financiële rapportage

U kunt hier de meest recente versie downloaden van de bestuurlijke financiële rapportage.

Downloaden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.