Universiteit Leiden

nl en

Post

Bij Post vindt u informatie over de diensten van de Centrale Postkamer, de posttarieven en postrondes. Heeft u speciale verzoeken? Neem dan contact op met de Postkamer.

Posttarieven

De kosten voor de interne post worden op centraal niveau gedragen en niet doorbelast. De kosten van de externe post vindt u in de prijslijst 2016. De universiteit heeft raamovereenkomsten afgesloten met vaste post- en transportdienstverleners. Het is niet toegestaan om eigen dienstverleners in te huren.

Postrondes

Op de meeste locaties zijn er twee postritten per dag:

  • Tussen 9.00 – 10.30 uur
  • Tussen 13.30 – 16.00 uur

De Einsteinweg 6 en 61, de Rijnburgerweg 10 en de Sandidfortdreef hebben alleen ’s middags een postrit. Heeft u de laatste postrit gemist? Dan kunt u tot 16.00 uur uw poststukken afgeven op de Centrale Postkamer in het Willem Einthovengebouw op het Kolffpad 1.
 

Post (brieven en pakketjes) kan worden afgegeven bij de receptie in het Lipsius, of in de daarvoor bestemde postbakken in de decentrale gebouwen.
Binnengekomen post wordt vanuit de centrale postkamer in het Lipsius naar de decentrale gebouwen verspreid.

Postadres
(voornaam + achternaam)
Faculteit der Geesteswetenschappen
Postbus 9515
2300 RA Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.