Universiteit Leiden

nl en

Huisregels

Iedereen die gebruikmaakt van de gebouwen en terreinen van de universiteit dient zich te houden aan de algemene universitaire huisregels. Deze zijn vastgelegd in de regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen en zijn bedoeld om orde en veiligheid voor gasten en medewerkers te garanderen.

Sommige locaties van de universiteit hebben naast de universitaire regeling ook hun eigen huisregels. Overtreding van zowel de lokale huisregels als de universitaire regeling kan betekenen dat u niet langer toegang krijgt tot een gebouw.

Download de regeling

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen

Downloaden

De Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen kent een aantal huisregels. Deze hebben tot doel de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers en medewerkers in de gebouwen te waarborgen.

Huisregels

In de gebouwen van W&N is aanwezigheid buiten de reguliere openingstijden slechts toegestaan indien dit vereist is voor voortgang van de normale werkzaamheden.

Het uitvoeren van werkzaamheden en experimenten buiten reguliere openingstijden is alleen toegestaan na toestemming van je direct leidinggevende. De aanwezigheid van minimaal 2 personen is hierbij vereist.

Lees meer over werken buiten reguliere openingstijden en wat te doen bij calamiteiten in het veiligheidsreglement.

De Universiteit Leiden vindt een gezonde werkomgeving belangrijk. In alle universiteitsgebouwen geldt daarom een rookverbod, behalve in de daarvoor aangewezen rookzones buiten de gebouwen. Roken op andere locaties is niet toegestaan.

Bij de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen zijn de rookzones te herkennen aan oranje asbaktegels.

Locaties 
De buitenrookzones rondom de gebouwen van de faculteit zijn op de volgende plaatsen gesitueerd:

 • Rokersabri’s bij het Gorlaeus Collegezalengebouw, het Van Steenis en het Sylvius.
 • In de buurt van de entrees van het Van Steenis, het Snellius, het Sylvius en het Gorlaeus Collegezalengebouw.
 • Oortgebouw: aan het begin van de loopbrug
 • Huygens-gebouw: nabij de hoofdingang, voor de brug naar het LMUY en bij de leveranciersingang
 • LMUY: voor de ingang bij de fietsenrekken en in de binnentuin
 • Gorlaeus Building: in de binnentuin

Vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

FWN heeft vanuit haar verantwoordelijkheid naar de omgeving en het milieu, duidelijke richtlijnen rondom "Flyeren en aanplakken" opgesteld. Dit om de huidige informatiestroom beheersbaar te houden en papierverspilling tegen te gaan.

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor (commerciële) organisaties en/of instituten/afdelingen die binnen of rondom de faculteit willen flyeren, aanplakken of op een andere manier activiteiten willen promoten.

Flyeren

Binnen de faculteit geldt voor flyeren een algemeen verbod. Ook het plaatsen van stands of het verspreiden van flyers of reclamefolders is niet toegestaan, zowel binnen als buiten de gebouwen van FWN.

Aanplakken

 • Het is belangrijk dat het onderwerp op de posters relevant is voor een grote groep medewerkers/studenten, en bij voorkeur een link heeft met de studie of het onderzoek.
 • Reclame-uitingen en politieke en discriminerende uitingen, zijn niet toegestaan.
 • Aanplakken kan en mag alleen op de daarvoor bestemde locaties.

Promotieactiviteiten

Voor vragen over de mogelijkheden, neem contact op met het faculteitsbestuur.

Algemene aanplak-huisregels

 • Eenduidige uitstraling van aanplaklocaties, zowel in aankleding als in voorzieningen.
 • De aanplaklocaties worden eenduidig gekozen door Facilitaire zaken.
 • Posterborden kunnen in overleg met Facilitaire zaken tijdelijk beschikbaar worden gesteld, indien dit vooraf is aangevraagd en er een duidelijke termijn is afgesproken. Hierbij is het van belang dat de aanvrager weet dat het tijdelijk is.
 • Mochten instituten/afdelingen toch behoefte hebben aan meer ruimte voor hun communicatie, dan kunnen zij dit aanvragen en wordt dit binnen Facilitaire zaken besproken.
 • Instituten bepalen zelf de aankleding van hun gangen; hierbij wel rekeninghoudend met de algemene gebouwregels op het gebied van bewegwijzering, veiligheid en kunst & curiosa. Indien dit niet gebeurt of er ontstaat schade, dan wordt dit opgenomen met de instituutsmanager.  
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.