Universiteit Leiden

nl en

Een veilige werkplek

Of u nu aan een bureau werkt of in een laboratorium: iedere werksituatie kent risico's. Als uw werkgever streven wij naar een zo gezond mogelijke werkomgeving en proberen wij gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. We zetten hier de belangrijkste risico's en maatregelen op een rij.

Beeldschermwerk en klachten van armen, nek en schouders

Door te lang achter computer of laptop te werken kunt u lichamelijke klachten ontwikkelen. Gezondheidsklachten door beeldschermwerk werden vroeger RSI (Repetitive Strain Injury) genoemd. Tegenwoordig spreken we vaak over KANS (klachten arm, nek en schouder). Klachten kunnen zich voordoen in spieren, pezen en zenuwen, zowel van nek en schouders als armen en handen. Bij het ontwikkelen van dit soort klachten spelen vijf factoren een rol: werkplek, werktijden, werktaken, werkdruk en werkhouding.

Wilt u weten hoe u klachten kunt voorkomen of oplossen? Lees dan onze brochure Beeldschermwerk en RSI. Of bekijk de arbocatalogus KANS van de universiteiten met volop informatie over preventie, voorlichtingsmateriaal en hulpmiddelen om risico's te inventariseren. U kunt ook een filmpje bekijken over het instellen van een computerwerkplek.

Fysieke belasting

Als u vaak veel of verkeerd tilt, draagt, trekt of duwt of als u veel staat of loopt tijdens uw werk, loopt u het risico op overbelasting. U krijgt dan bijvoorbeeld rugklachten. Het is daarom belangrijk om uw werk op een verantwoorde manier uit te voeren en fysieke belasting zoveel mogelijk te limiteren.

Wilt u weten hoe u klachten kunt voorkomen? Lees dan onze brochure Aandachtspunten tillen en dragen.

Allergieën

Op uw werk kunt u in aanraking komen met stoffen die bij u een allergische reactie oproepen, zoals irritatie van de huid, neus, ogen of longen. Vooral latexallergie en proefdierallergie komen met enige regelmaat voor: latexallergie bij werknemers die veel in aanraking komen met rubberproducten en proefdierallergie bij werknemers die met proefdieren werken. In de brochures Latexallergie en Proefdierallergie leest u alles over deze allergieën en wat u kunt doen om ze te voorkomen. Vermoedt u dat u een allergie heeft opgelopen door uw werk? Leg dit dan voor aan uw leidinggevende en/of neem contact op met uw bedrijfsarts.

Besmetting met Legionella

De Legionellabacterie kan groeien in water en waterleidingen. Dat betekent dat nevel uit bijvoorbeeld douches, sproei-installaties en brandslangen via inademing een infectie (veteranenziekte of legionellagriep) kan veroorzaken.

Om het risico zoveel mogelijk te beperken, controleert EC Vastgoed regelmatig alle risicovolle plekken, zoals de vernevelingsinstallaties in de Hortus Botanicus, de douches in Plexus en het USC en de koeltorens van het Sylvius Laboratorium en het KOG-gebouw.

Maakt u op uw afdeling of binnen uw eenheid gebruik van brandslangen, nood- en/of oogdouches? Meld dat dan altijd even bij uw preventiemedewerker, die helpt u graag om praktisch stappen te ondernemen tegen de risico’s van de legionellabacterie en besmetting te voorkomen.

Meer informatie

Voor vragen over klachten door beeldschermwerk en de inrichting van uw werkplek kunt u terecht bij uw preventiemedewerker. Voor meer informatie over het voorkomen van allergieën neemt u contact op met uw arbeidshygiënist. Meer informatie over hoe u veilig uw pand verlaat vindt u op de ontruimingssite.

Hoe is arbo geregeld aan de faculteit?

Wie er verantwoordelijk is voor uw veiligheid en bij wie u moet zijn voor vragen over arbo, veiligheid en milieu binnen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen kunt u lezen in AMD informatieblad A010 Hoe is arbo geregeld?

Vrijwel iedereen werkt met de computer. Binnen een universitaire setting is het oplopen van klachten aan armen, nek en/of schouders (KANS) daarom een van de belangrijkste risico's. Hoe u dat kunt voorkomen, leest u in AMD informatieblad A021. Maar ook in het lab kunt u KANS oplopen, zie RhL030 RSI en fysieke belasting in het lab.

Velen hebben daarnaast een labwerkplek. Maar ook een magazijn is een werkplek en voor ondersteunende diensten en voor derden kan de werkplek overal in het gebouw zijn. Bedenk verder dat uw werkplek ook buiten een gebouw kan zijn: thuis, in het veld, of tijdens een reis of stage in het buitenland. Meer informatie over al deze werkplekken staat in AMD informatieblad A020 Mijn werkplek.

Op uw werkplek krijgt u te maken met verschillende soorten risico's, afhankelijk van uw werkzaamheden. Sommige werkzaamheden zijn gebonden zijn aan regelgeving of vergunningen. Ook kan uw fysieke en geestelijke conditie van invloed zijn op de wijze waarop het werk moet worden ingericht. Denk aan zwangeren die met chemicaliën of straling gaan werken, pacemakerdragers en magneetvelden of aan medicijnen die verminderde alertheid opleveren. Lees daarom AMD informatieblad A030 Wat moet ik melden?

De risico's, geboden en verboden op de werkplekken worden aangegeven met borden, die u kunt vinden in AMD informatieblad A022 Veiligheidsborden.

Bij knelpunten komt de arbeidsveiligheid in gevaar, of wordt de milieuwetgeving overtreden. Door ze vroegtijdig te signaleren en op te lossen wordt de kans verkleind dat een knelpunt leidt tot een incident, ongeval of overtreding.

Dit document beschrijft de procedures die noodzakelijk zijn om gesignaleerde knelpunten adequaat en duurzaam op te lossen: Procedure voor de opvolging van knelpunten.

De veiligheid op uw werkplek hangt niet alleen van uw eigen activiteiten af, maar ook van de risico's in de rest van het gebouw. Wees u daarom bewust van uw omgeving en verken de vluchtroute: hoe moet u lopen bij alarm en waar is de dichtstbijzijnde nooduitgang? Waar hangt de dichtstbijzijnde blusser? Waar zijn de EHBO-middelen?
Voor het lab is ook belangrijk om (blind!) de weg naar de nooddouche te kennen. En bij welke wasbak is de oogspoelvoorziening?
Meer info vindt u onder Ontruimen.

Ook als uw kantoor in de nabijheid is van laboratoria, of als u weleens op een lab dienstverlenende werkzaamheden moet verrichten, dan is het zinnig om te weten wat de bordjes en symbolen op de labdeuren betekenen. Deze informatie kunt u vinden in AMD informatieblad A050 Betreden van labs: werken in een laboratoriumomgeving.

Het is belangrijk dat je goed voorgelicht bent over de risico's van de werkzaamheden die je moet uitvoeren, voordat je begint, zodat fouten en incidenten worden voorkomen. Instructie zal voornamelijk op de werkplek gebeuren, maar een aantal instructies wordt door of via de AMD verzorgd:

Training en blusinstructie nieuwe medewerkers

Voor nieuwe medewerkers organiseert de faculteit maandelijks een introductiebijeenkomst waarin ook een algemene veiligheidsinstructie voor iedereen is opgenomen, en een speciale instructie voor medewerkers die op het lab gaan werken. Nieuwe medewerkers ontvangen een uitnodiging per mail van het faculteitsbestuur.

Daarnaast organiseert de AMD een aantal maal per jaar een blusinstructie voor medewerkers die nog nooit een brandje geblust hebben. Ook hiervoor gaat een mail rond vanuit het faculteitsbestuur, maar u kunt voor data en aanmelden ook zoeken op "blusinstructie" in de universitaire agenda.

Werken met GGO’s en Biologische Veiligheid

Nieuwe medewerkers, gasten en studenten die zelf met GGO’s gaan werken of in een geclassificeerd GGO-lab werken, moeten zich aanmelden bij de biologische veiligheidsfunctionaris (BVF). Voor hen wordt ook regelmatig een (Engelstalige) instructie “Veilig werken met GGO” gehouden. Zonder deze instructie gevolgd te hebben, mag u niet met GGO werken.

Werken met radioactieve straling of stralingsapparatuur

Alvorens je hiermee mag werken, moet je een externe cursus (5B cursus) volgen en het bijbehorende examen met goed gevolg afleggen. Meld je aan bij de stralingsdeskundige van de AMD .

Werken met waterstoffluoride (HF)

Niet zozeer de zure werking van HF is alarmerend, maar wel het feit dat HF een zenuwgif is! Werken met HF mag NOOIT zonder de speciale anti-HF kit (met antidotum) gebeuren. Neem contact op met de AMD voor een kit en de HF-instructie VOORDAT je hiermee gaat werken. De AMD kan ook een training voor de groep verzorgen indien nodig.

Werken met lasers

Voordat je in een klasse 3 of 4 laserlab kunt gaan werken, moet je de e-learning laserveiligheid (Engelstalig) doorlopen. Aanmelden voor de e-learning laserwerker kan via het formulier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.