Universiteit Leiden

nl en

Qualtrics

Met Qualtrics kunt u online vragenlijsten of formulieren maken die u kunt gebruiken voor het doen van onderzoek. Medewerkers van de universiteit kunnen gratis gebruikmaken van Qualtrics.

Qualtrics is software, bedoeld voor het opzetten, verwerken en analyseren van allerlei soorten (complexe) online enquêtes. Het programma beschikt onder andere over vertakkingslogica, diverse vraagsoorten en de mogelijkheid om resultaten naar statistische software als SPSS te exporteren.

Qualtrics

Log in op Qualtrics met uw ULCN-account

Ga naar Qualtrics

Verwerking persoonsgegevens

Als u met Qualtrics werkt, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Houdt bij de verwerking van deze persoonsgegevens altijd rekening met het informatiebeveiligingsbeleid van de universiteit en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.