Universiteit Leiden

nl en

Qualtrics

Met Qualtrics enquêtesoftware kunt u online vragenlijsten maken voor gebruik in uw onderzoek. Qualtrics beschikt over verschillende vraagsoorten, vertakkingslogica en de mogelijkheid om resultaten te exporteren naar statistische software zoals SPSS.

Qualtrics

Log in op Qualtrics met uw ULCN-account.

Ga naar Qualtrics

Werken met Qualtrics

Informatie over het maken en afnemen van enquêtes vindt u via Qualtrics @ Universiteit Leiden. Lees hier ook over o.a. :

  • het anonimiseren van reacties en pseudonimiseren van data
  • het samenwerken aan een enquête (delen en samenwerkgroepen)

Verwerking persoonsgegevens

Als u met Qualtrics werkt, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Qualtrics biedt u de mogelijkheid deze persoonsgegevens te beschermen. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient u de wettelijke bescherming van deze gegevens en het informatiebeveiligingsbeleid van de universiteit in acht te nemen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.