Universiteit Leiden

nl en

Met elkaar op zoek naar de talenten en uitdagingen van kinderen met autisme

De Leo Kanner Onderwijsgroep, waar ook speciaal onderwijs geboden wordt aan leerlingen met autisme, wil weten hoe onderwijs goed af te stemmen is op de individuele behoeften van haar leerlingen. Voor het antwoord klopte deze groep bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan. Dit project is een succesvol voorbeeld van maatschappelijk relevant onderzoek waarmee vragen vanuit de praktijk worden beantwoord. De verwachting is dat de unieke resultaten van het onderzoek waardevol zijn voor het bieden van maatwerk in het onderwijs. We hopen dat er meer praktijkprofessionals zijn die het voorbeeld van de Leo Kanner-scholen volgen en een samenwerking aan willen gaan met onderzoekers.

Binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen wordt veel onderzoek gedaan naar kinderen met autisme. Soms start een onderzoek met een idee van een onderzoeker, die nieuwsgierig is hoe je iets uit de theorie terugziet in de praktijk bij kinderen met autisme. Soms gebeurt het ook andersom: dat mensen die in de praktijk werken met kinderen autisme iets opvalt. Zij vragen dan onderzoekers om hier meer inzicht over te geven.

Neem contact op

Wat wil jij weten van kinderen met autisme? Of welk vermoeden dat jij hebt over kinderen met autisme wil je wel eens onderzocht zien? Laat het ons weten!

Stuur een mailtje

Onderwijs afstemmen of individuele behoeften

Zo ontstond binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep de vraag wat er vanuit onderzoek bekend is over hoe onderwijs goed af te stemmen is op de individuele behoeften van leerlingen.

Leerkrachten en andere medewerkers zagen dat de Leo Kanner-leerlingen onderling sterk van elkaar verschillen, ook in hun onderwijsbehoefte. De bestuurder van de Leo Kanner Onderwijsgroep deed daarom een beroep op de expertise van onderzoekers van Pedagogische Wetenschappen om inzicht te bieden in wat maakt dat er verschillen zijn in onderwijsbehoeften tussen leerlingen. Dr. Carlijn Bergwerff, dr. Rachel Plak en prof.dr. Hanna Swaab namen deze uitdaging aan.

Verbinding tussen praktijk en wetenschap

Vragen die vanuit de praktijk ontstaan, zijn niet altijd bekend bij onderzoekers. Dat de Leo Kanner Onderwijsgroep de Universiteit Leiden heeft benaderd met hun vraag, juichen we erg toe. Hun ervaring en perspectief op zaken leveren dan ook een bijzondere samenwerking op. Zo kunnen we onderzoek doen dat direct relevantie heeft voor de praktijk.

In dit nieuwe onderzoek focussen we op de neurocognitieve talenten en uitdagingen van de Leo Kanner-leerlingen. In plaats van ons enkel te richten op problemen of beperkingen, hebben we juist oog voor de talenten die leerlingen hebben. Uiteraard zijn er aspecten in het onderwijs waar Leo Kanner-leerlingen moeite mee hebben, maar wij zijn daarnaast ook erg benieuwd naar waar leerlingen in uitblinken! Deze talenten hoeven zich niet te beperken tot schoolvakken zoals rekenen.

Naar onze meningen zijn talenten in een veel breder licht te beschouwen, bijvoorbeeld op het gebied van de neurocognitieve ontwikkeling. Als we het hebben over leerlingen met autisme, dan is het zeker mogelijk dat bepaalde dingen hen misschien wel makkelijker afgaan dan leerlingen zonder autisme. Om maar een paar voorbeelden te geven:

  • Oog voor detail hebben - "Hé juf, heeft u nieuwe schoenen?", goed controleren of alles ingevuld is);
  • Momenten van hyperfocus hebben - heel geconcentreerd doorwerken aan een taak tot deze af is; 
  • Een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben - "het is oneerlijk als er iemand geplaagd wordt";
  • Gedisciplineerd zijn - aan de afspraken houden, de planning volgen.

Omdat er grote verschillen zijn tussen leerlingen met autisme, zal ieder ook zijn of haar eigen talenten hebben.

Pilot-studie met masterstudenten

Als we meer weten over het profiel van uitdagingen en talenten dat een leerling heeft, kan het onderwijs op de Leo Kanner-scholen beter afgestemd worden. De individuele behoeften van de leerlingen staan hierin dus centraal.

We kijken overigens niet alleen naar de leerlingen met autisme, maar ook naar de andere leerlingen op de Leo Kanner-scholen. Op dit moment zijn we bezig met een pilot-studie, waarmee we als eerste stap inzicht proberen te geven in welke neurocognitieve constructen onderscheid maken tussen de verschillende leerlingen van de Leo Kanner-scholen. Bij dit project zijn ook verschillende masterstudenten betrokken. Het is voor hen heel waardevol om van dichtbij mee te maken wat onderzoek doen inhoudt. Zij hebben daarnaast het geluk dat zij van binnenuit kunnen zien hoe het er nou eigenlijk aan toegaat op de Leo Kanner-scholen.

Maatwerk in het onderwijs

We hopen dat er meer praktijkprofessionals zijn die het voorbeeld van de Leo Kanner-scholen volgen en een samenwerking aan willen gaan met onderzoekers. Dit project is een succesvol voorbeeld van maatschappelijk relevant onderzoek waarmee vragen vanuit de praktijk worden beantwoord. De verwachting is dat de unieke resultaten van het onderzoek waardevol zijn voor het bieden van maatwerk in het onderwijs.

Neem contact op

Meer weten over dit project of benieuwd geworden naar de mogelijkheden voor samenwerking? 

Mail met de onderzoekers

NVA Autismeweek rond 2 april: World Autism Awareness Day

Ieder jaar organiseert de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) rond 2 april, World Autism Awareness Day een Autismeweek. Wat is autisme? En hoe kan je mensen met autisme verder helpen? 
27 maart - 4 april: NVA Autismeweek
2 april: World Autism Awareness Day

  • Leerlingen met autisme kunnen zichzelf zijn;
  • Meer begrip van autisme en de diversiteit binnen de groep;
  • Elke dag is autism awareness day.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.