Universiteit Leiden

nl en

Casper Wits over Verlichtingsidealen en China in NRC

‘We moeten oppassen dat respect voor politiek pluralisme niet leidt tot het accepteren van een essentialistisch verschil tussen “West” en “Oost” als het aankomt op menselijke waardigheid,’ waarschuwt universitair docent Casper Wits in NRC.

Volgens de sinoloog worden Verlichtingsidealen regelmatig neergezet als een westers exportproduct dat niet te verenigen zou zijn met culturen buiten de westerse regio. ‘Ook in West-Europa raakt dit idee een snaar, aangezien het inspeelt op een zeker cultuurrelativisme onder intellectuelen, en bovendien onze regeringen goed uitkomt omdat het hen ontslaat van de plicht al te veel te ondernemen om democratie en mensenrechten te bevorderen.’ In zijn opiniestuk verzet Wits zich tegen deze visie. Zo is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zeker niet exclusief gebaseerd op Europese waarden.

Meer weten?

Lees het volledige artikel op de website van NRC. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.