Universiteit Leiden

nl en

Geerten Boogaard in NRC over mogelijke belangenverstrengeling in stikstofdossier

Bij boeren en boerenvertegenwoordigers in de provinciale staten is in het stikstofdossier mogelijk sprake van belangenverstrengeling, schreef NRC onlangs. Betrokkenen zouden niet mogen meedoen aan beraadslagingen en stemmingen omdat het thema hun persoonlijke belangen raakt.

Geerten Boogaard

Gedragscodes moeten echter niet worden verward met de juridisch relevante normen, schrijven hoogleraar Decentrale Overheden Geerten Boogaard en emeritus hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga (Groningen) in een opiniestuk in NRC.

'Jarenlang zijn er problemen geweest rond het vraagstuk van de stemonthouding in gemeenteraden en provinciale staten', schrijven de experts. 'Omdat de Algemene wet bestuursrecht vormen van vooringenomenheid verbiedt en bestuursorganen is opgedragen hiervoor te waken, bestond flinke kramp in volksvertegenwoordigingen; menig burgemeester of commissaris van de koning maande volksvertegenwoordigers om zich van stemming te onthouden. Omdat ook de Raad van State streng normeerde, kwam het voor dat landbouwers in plattelandsgemeenten niet mochten meestemmen over bestemmingsplannen in het buitengebied. Meerderheden konden zo zomaar in minderheden veranderen. Er is veel en intensief geklaagd over de gevolgen van deze normen.'

Lees hier het gehele artikel in NRC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.