Universiteit Leiden

nl en

Mark Klaassen: 'Kabinet handelt in strijd met richtlijn voor gezinshereniging'

Vrijdag 26 augustus 2022 presenteerde het kabinet het nieuwe asielakkoord. Volgens universitair docent Mark Klaassen schuurt het akkoord met het recht.

Mark Klaassen

Er is een probleem met de inperking van de gezinshereniging in het asielakkoord, zegt universitair docent Mark Klaassen. 'Bij de passage in de Kamerbrief over de gezinshereniging dacht ik direct: dit is juridisch niet haalbaar', zegt hij in de Volkskrant.

Het kabinet kan de gezinshereniging namelijk niet opschorten. 'Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg zelf ook in de Kamerbrief. Nederland is gehouden aan de internationale asielafspraken. Op basis van de EU-gezinsherenigingrichtlijn mag de hereniging van gezinsleden niet worden geweigerd aan mensen die hier een verblijfsstatus hebben gekregen.'

Klaassen vermoedt dat het kabinet vooral heeft gekeken naar wat er wel kan. 'Dus zijn ze uitgekomen bij een vertraging van de termijn waarbinnen beslist wordt of gezinshereniging mag plaatsvinden en van de termijn waarbinnen vervolgens daadwerkelijk een visum wordt verleend aan familieleden die mogen overkomen. Dat komt neer op een beslissing na 9 maanden en visumverlening na 6 maanden.'

Aan de EU-richtlijn wordt misschien niet direct getoornd, maar het is volgens Klaassen niet de bedoeling om deze termijn op te rekken. 'Het kabinet handelt daarmee in strijd met de richtlijn. Zowel naar de geest als de letter. De termijn van 9 maanden waarbinnen een besluit moet vallen is een maximum.' Bewust traineren mag niet en dat is wel wat het kabinet doet, aldus de universitair docent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.