Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe front office Universiteit Leiden in Jakarta geopend

Eind juli hebben Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, in Jakarta de nieuwe front office van het kantoor van de Universiteit Leiden geopend. Het kantoor - gelegen op het terrein van de Nederlandse ambassade - heeft een dubbele rol. Het functioneert ten eerste als een steunpunt voor de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) waar lokale medewerkers nieuwe publicaties aanschaffen, catalogiseren en soms ook digitaliseren voordat ze naar Leiden worden verstuurd. Daarnaast vertegenwoordigt het kantoor ook de Universiteit in Indonesië, werkt samen met onze Indonesische partners en ondersteunt zowel studentenwerving als Leidse onderzoekers.

Na een grondige verbouwing beschikt het kantoor nu over een representatieve ontvangstruimte en huisvest het ook onze lokale bibliotheek die eerder was ondergebracht in het Erasmushuis, het Nederlands cultureel centrum op het ambassade terrein.

Bij de opening gaf directeur Marrik Bellen een korte presentatie over de werkzaamheden en activiteiten van het kantoor. Na afloop van de presentatie ondertekende Annetje Ottow een overeenkomst met de directeur van het Nationaal Archief van Indonesië voor samenwerking op het gebied van staftraining, digitalisering van collecties en het gezamenlijk indienen van Memory of the World voordrachten bij UNESCO. Het sluitstuk was de officiële opening van het front office door de ondertekening van een plaquette door Robbert Dijkgraaf en Annetje Ottow.

In de Indonesische media werd veel aandacht geschonken aan de opening: “With the inauguration of the KITLV-Jakarta Front Office and the Leiden University Office in Indonesia, now visitors can visit to obtain information about Leiden University Library collections, several collections of resources stored at KITLV-Jakarta, and also about Leiden University and the study programs offered.” (Kaldera News).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.