Universiteit Leiden

nl en

De gaswinning in Groningen, een kwestie van verloren vertrouwen?

In Groningen is het vertrouwen in de politiek buitengewoon laag en dat heeft alles te maken met de aardbevingsproblematiek. Gerrit Dijkstra en Frits van der Meer, beiden verbonden aan het Instituut Bestuurskunde, schreven een beschouwing over de gaswinning in Groningen.

De gaswinningsaffaire in Groningen is de zoveelste zaak waarbij recent het optreden van de politiek en de overheid ter discussie staat. Ze passen in een reeks van erfenissen uit de afgelopen dertig jaar en in het geval van Groningen langer. De neerslag is te vinden in parlementaire enquêtes en onderzoeken. Het inzetten van dergelijke middelen is al een teken dat er iets fundamenteel mis is en dat het vertrouwen in het openbaar bestuur is geschaad.

Gerrit Dijkstra en Frits van der Meer belichten drie punten over de relatie tussen het vertrouwen in de politiek en de aardbevingsproblematiek. Opvallend in de problematiek zijn de enorme opbrengsten van de aardgaswinning, die voor de regio zelf zeer gering waren. De regio zelf heeft vooral te maken gehad met de enorme problem die veroorzaakt werden door de aardbevingen. De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd en er was onvoldoende aandacht voor de risico's die de gaswinning met zich meebracht.

Een belangrijk punt is verder de zeer slechte en onzorgvuldige uitvoering van de afwikkeling van schade die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt. Ook het beeld dat nagenoeg alle politieke partijen medeverantwoordelijk zijn geweest wordt bevestigd. De verantwoordingsvraag betreft dan vrijwel de gehele politiek en meer specifiek de achtereenvolgende bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat en Financiën (en de premiers).

Lees het hele artikel op de website van het Montesquieu Instituut.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.