Universiteit Leiden

nl en

Juristen begrijpen de grondwet niet beter

Begrijpen mensen de grondwet eigenlijk wel? Deze vraag hield Jelle But, promovendus bij Staats- en bestuursrecht, bezig. Om hierachter te komen, nam hij een enquête af onder 1333 respondenten. Uit dit onderzoek blijkt dat juristen de grondwet niet beter begrijpen dan niet-juristen.

91,3% van de respondenten gaf aan de grondwet belangrijk te vinden, maar tegelijkertijd gaf meer dan 40% aan nog nooit ook maar een artikel uit de wet gelezen te hebben. In de enquête werd geen parate kennis gevraagd, maar werden de respondenten getoetst ‘op hun vermogen om situaties waar grondwettelijke normen of waarden van toepassing zijn, te herkennen’ (Mr. Online). De resultaten lieten zien dat hoger opgeleiden wel zelfverzekerder waren over hun kennis, maar niet beter scoorden dan lager opgeleiden: juristen herkenden de grondwettelijke normen niet beter dan niet-juristen.

But zegt dat het onderzoek slechts een eerste is in een reeks. Het moet volgens hem ‘een aanzet vormen tot het meten van de effectiviteit van de grondwet in de maatschappij’ (Mr. Online).

Meer lezen?

Lees het volledige artikel op Mr. Online.

Wil jij je kennis van de grondwet testen? Op de facultaire Instagrampagina @leidenlaw kun je vrijdag 16 juni een kleine enquête invullen!

Foto door Sasun Bughdaryan via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.