Universiteit Leiden

nl en

Danny Mekić gastcolumnist voor de Volkskrant

De Volkskrant heeft elke maand een gastcolumnist die op zondag een column schrijft voor de website. eLaw promovendus Danny Mekić werd door de Volkskrant gevraagd om gastcolumnist te zijn voor de maand januari.

In zijn eerste column heeft Mekić aandacht gevraagd voor het toenemende gebruik van zelfscankassa’s in supermarkten. Van deze kassa’s is al langer bekend dat ze leiden tot een toename van winkeldiefstal. Recente statistieken laten inderdaad een toename van winkeldiefstal in Nederlandse supermarkten zien. Als reactie op deze toename onderzoeken supermarkten de mogelijkheden om ‘AI-surveillance’ in te zetten om diefstal tegen te gaan. Mekić wijst er in zijn column op dat naast AI-surveillance ook de herinvoering van bemande kassa’s winkeldiefstal kan terugdringen, maar dat supermarkten kiezen voor zelfscannende kassa’s die tot meer diefstal leiden omdat de besparing op personeelskosten opweegt tegen de schade van de diefstallen. Winkeldiefstal is dus een winstgevend onderdeel geworden van het bedrijfsmodel van supermarkten.

Danny Mekić

In zijn tweede column vroeg hij aandacht voor het belang van elementaire basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, die in het maatschappelijke debat soms op een zijspoor dreigen te raken, belangrijke voorwaarden zijn voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden en dat digitale vaardigheden deze basisvaardigheden niet kunnen vervangen. Volgens hem is er meer aandacht nodig voor deze basisvaardigheden op scholen zodat kinderen betere digitale vaardigheden kunnen leren, maar ook om laaggeletterdheid te voorkomen die gemiddeld leidt tot een ongezonder en korter leven en verminderde financiële vooruitzichten.

In zijn derde column heeft hij aandacht gevraagd voor het afnemende vertrouwen in de samenleving tussen mensen onderling en tussen mensen en instellingen. Hij wijst erop dat de inzet van digitale technologieën in de samenleving wantrouwen kan aanwakkeren. Wantrouwen veroorzaakt slechtere relaties en samenwerking, asociaal gedrag en conflicten tussen mensen en groepen. Daarom roept hij op om na te denken over de bredere effecten van inzet van digitale hulpmiddelen, die niet alleen een instrumenteel effect hebben, maar ook de sociale ontwikkeling van de samenleving beïnvloeden.

Mekić’s laatste gastcolumn over databanken met persoonsgegevens, staat sinds zondag 28 januari op de website van De Volkskrant.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.