Universiteit Leiden

nl en

P&O

Extra partnerverlof

27 februari 2018

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) aangekondigd. Met dit wetsvoorstel wil hij regelen dat partners vanaf volgend jaar na de geboorte van hun kind een hele werkweek betaald verlof kunnen opnemen. De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste 4 weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later.

Nu al een week verlof

Bij de Universiteit Leiden is al sinds medio 2016, met instemming van de vakbonden in het Lokaal Overleg, geregeld dat partners 5 dagen doorbetaald verlof krijgen na de geboorte van hun kind (2 dagen kraamverlof en 3 dagen zogenoemd partnerverlof).

5 weken extra geboorteverlof

Als het voorstel van Koolmees wet wordt, kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens 5 weken extra geboorteverlof krijgen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof wordt ook verlengd, van 4 naar 6 weken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie