Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Herinrichting Kamerlingh Onnes Gebouw - update november 2017

16 november 2017

Vlekkenplan: welk instituut komt waar in het KOG

In de zomer zijn de huidige werkplekken en overlegplekken geïnventariseerd. Tegelijkertijd zijn aan de hand van een rekenregel het totaalaantal werkplekken en overlegplekken per instituut berekend. Met de uitkomsten is een DUPLO-sessie georganiseerd met de wetenschappelijk directeuren. In deze sessie is  met behulp van DUPLO inzichtelijk gemaakt waar de knelpunten zitten. Vervolgens is het Vlekkenplan gemaakt, het plan dat aangeeft welk instituut waar in het KOG komt.

Het Vlekkenplan gaat uit van minimale versnippering van instituten en verhuisbewegingen. Ook is rekening gehouden met inhoudelijke verbindingen tussen de instituten, met de mogelijkheden van het gebouw en de vraag van instituten naar soorten werkplekken.  Het Vlekkenplan is na goedkeuring van de wetenschappelijk directeuren vastgesteld door het faculteitsbestuur. Dit betekent dat nu de volgende stap gezet kan worden.

Inpassingsplan

Deze volgende stap is het inpassingsplan. Het inpassingsplan geeft aan waar welke werkplekken en overlegplekken komen. Hiervoor zijn verschillende bouwstenen die in het gebouw ingepast gaan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de afdeling, de Arbonormen en de (on)mogelijkheden vanuit het gebouw.

Omdat uitgegaan wordt van herinrichting van het bestaande gebouw is het niet mogelijk om alle medewerkers een individuele werkplek toe te wijzen. Daar komt bij dat medewerkers binnen de faculteit naast ‘achter een bureau geconcentreerd werken’ ook overleggen en onderwijs verzorgen. Het delen van werkplekken is dan een goede mogelijkheid. Zeker omdat een groot deel van de collega’s een deeltijdaanstelling heeft en dus niet alle dagen van de week op de faculteit aanwezig is. De herinrichting gaat dan ook uit van een beperkte mate van werkplekdeling. De mix van werkplekken en overlegplekken zal per instituut verschillen. Hoe deze eruit komt te zien wordt in overleg met de instituten bepaald. Ook de verdere invulling en toewijzing van werkplekken binnen de uitgangspunten van de faculteit zal onder verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk directeuren per instituut vorm krijgen.

Efficiënter gebruik maken van de beschikbare ruimte kan door gebruik te maken van ‘activiteit gerelateerde werkplekken’ die geclusterd zijn om een herkenbare thuisbasis van een instituut. Uitgaan van ‘activiteit gerelateerde werkplekken’ houdt in dat de overlegplekken en werkplekken voor geconcentreerd werken gescheiden worden. Ook wordt er onderscheid gemaakt in werkplekken voor langdurig (geconcentreerd) werken en kortstondigere activiteiten. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid om rust en rumoer te scheiden.

In november worden afspraken gemaakt om het inpassingsplan uit te gaan werken. Het streven is om de uitwerking deze eind van het jaar in concept gereed te hebben.

FAQ

Vraag

Antwoord

Wanneer krijg ik duidelijkheid over mijn nieuwe werkplek?

Nu het Vlekkenplan vastgesteld is wordt per instituut het inpassingsplan gemaakt. De verdere invulling en toewijzing van werkplekken binnen de uitgangspunten van de faculteit zal onder verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk directeuren per instituut vorm krijgen.

Wie is het aanspreekpunt voor mijn nieuwe werkplek?

 

De wetenschappelijk directeuren/ directeur bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor de werkplekken. Eventuele vragen en suggesties kunnen via de managementassistenten van de instituten gesteld worden. Zij zorgen ervoor dat de vragen aan de projectleiding worden voorgelegd en worden beantwoord.

 

Veel gestelde vragen worden verzameld en komen in de FAQ.

 

Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met Jackie, zij is bereikbaar via: j.c.de.vries@LAW.leidenuniv.nl

Blijft er plek voor eigen meegebrachte/aangeschafte spullen zoals boeken?

 

Om ruimte te creëren binnen de bestaande muren zal het aantal kasten teruggebracht worden. De kasten hoeven niet persé bij een werkplek te staan, dit kan bijvoorbeeld ook in een bibliotheekachtige setting, of verwerkt in wanden. De mogelijkheden en wensen worden per instituut geïnventariseerd.

Moet ik (tijdelijk) verhuizen tijdens de verbouwing?

 

Zodra het inpassingsplan bekend is kan het plan voor de tijdelijke situatie opgesteld worden. Daarna is duidelijk wanneer wie waar naartoe gaat verhuizen.

Kan ik invloed hebben?

De inpassingsplannen worden per instituut opgesteld waarbij een vertegenwoordiging van alle personeelscategorie betrokken wordt.

Vragen en contact

Alle informatie over de herinrichting is te vinden op onze website.

Eventuele vragen en suggesties kunnen aan de managementassistenten van de instituten gericht worden. Zij zorgen ervoor dat de vragen aan de projectleiding worden voorgesteld en worden beantwoord. Veelgestelde vragen worden verzameld en komen in de FAQ op de medewerkersportal.

Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met Jackie, zij is bereikbaar via: j.c.de.vries@LAW.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.