Universiteit Leiden

nl en

P&O, Financiën

Wijziging pensioen: sluit voor 1 mei een aanvullende verzekering af

23 april 2018

UPDATE 23-04-2018: U kunt tot 1 mei een aanvullende verzekering afsluiten om de Anw-compensatie op te vangen

Als medewerker van de Universiteit Leiden bouwt u pensioen op bij ABP. In 2018 is de pensioenregeling veranderd. Dat kan bij een onverhoopt overlijden aanzienlijke financiële consequenties hebben voor de nabestaanden. De Algemene Nabestaanden Wet (Anw)-compensatie van ABP vervalt in 2018. Als u ná 1 mei 2018 overlijdt, komt uw partner niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie. Voor bijzondere en schrijnende situaties heeft ABP een coulanceregeling getroffen.

Check uw persoonlijke situatie op mijnabp.nl

De impact verschilt van persoon tot persoon. Om inzicht te krijgen in de gevolgen voor u, kunt u in mijnabp.nl nagaan wat de wijzigingen concreet betekenen. Ook kunt u in uw meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO) informatie vinden over de omvang van de wegvallende ANW-compensatie.

Opvangen ANW-hiaat

Mogelijk komt u tot de conclusie dat het verstandig is om een aanvullende verzekering af te sluiten om het wegvallen van de Anw-compensatie (deels) op te vangen. De Universiteit Leiden heeft tegen gunstige voorwaarden een overeenkomst met verzekeraar elipslife gesloten. Bent u in dienst van de universiteit? Dan kunt u zich voor 1 mei aanmelden op de website van elipslife.

Wat is Anw-compensatie?

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat Anw-compensatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie