Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Denk mee over de nieuwe gedragscode integriteit

23 februari 2018

Iedere onderzoeker wordt geacht zich aan de Gedragscode Wetenschapsbeoefening te houden. Deze gedragscode is aan vernieuwing toe. Het afgelopen jaar heeft de Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU hard gewerkt aan een nieuwe versie van de gedragscode.

Denk mee en reageer

De commissie is nu benieuwd naar de mening van onderzoekers zelf. U kunt daarom reageren op de conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit via de website van de VSNU. Let op: uw reactie wordt alleen door de commissie bekeken en niet gepubliceerd.

Deadline

U heeft tot 1 maart om uw mening te geven over de nieuwe gedragscode. De commissie neemt de reacties in overweging en doet op basis daarvan waar nodig aanpassingen in de tekst. Daarna biedt de commissie de nieuwe gedragscode aan de opdrachtgevers aan. Dit zijn de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU. Deze besturen zullen uiteindelijk besluiten over de tekst van de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. 

De nieuwe gedragscode

In de nieuwe versie van de code staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt: 

  • eerlijkheid, 
  • zorgvuldigheid, 
  • transparantie, 
  • onafhankelijkheid, 
  • verantwoordelijkheid. 

Uit deze principes volgen normen voor een verantwoorde onderzoekspraktijk. Zowel de principes als de normen worden breed onderwezen en toegepast. Alleen zo kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap gegarandeerd worden.

Normatief kader

De gedragscode wetenschappelijke integriteit vormt daarmee een normatief kader voor onderzoekers. De code beschrijft ook hoe moet worden omgegaan met schendingen van de wetenschappelijke integriteit. En bevat zorgplichten waaraan de universiteit moet voldoen om de wetenschappelijke integriteit te bevorderen.

U heeft tot 1 maart om te reageren op de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Reageer
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.