Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Vernieuwd Promotiereglement

8 februari 2018

Het promotiereglement is per 8 februari 2018 uitgebreid met twee nieuwe mogelijkheden:

  • Universitair hoofddocenten (UHD’s) krijgen het ius promovendi: het recht om als promotor op te treden. Zij kunnen via hun decaan bij het College voor Promoties hiervoor toestemming aanvragen. In bijlage 10 van het Promotiereglement is de beleidsregel uitgeschreven.
  • De optie om met andere universiteiten een joint doctorate-overeenkomst af te sluiten waardoor een promovendus aan twee universiteiten promoveert en één bul ontvangt met twee zegels. Deze mogelijkheid wordt genoemd in art. 2 lid 3.

Het College voor Promoties stelt het promotiereglement vast. In het reglement staat wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.