Universiteit Leiden

nl en

P&O

Geef uw mening in de personeelsmonitor en promovendimonitor

27 maart 2018

Kunt u uw werk en uw privéleven goed op elkaar afstemmen? Ervaart u voldoende uitdaging in uw werk (of juist te veel)? En is de Universiteit Leiden voor u een prettige en veilige plek om te werken en te excelleren? Wij peilen uw mening via de personeelsmonitor en de promovendimonitor. De resultaten gebruiken we voor verbeteringen die het werkplezier vergroten.

Start op 3 april

Op 3 april ontvangt u een e-mail met daarin de link naar de enquête. Dit is een korte vragenlijst die u in 15 minuten kunt invullen. Als promovendus ontvangt u extra vragen over uw promotietraject.

Uw mening is belangrijk

Wij kunnen uw mening gebruiken om uw werkplezier te vergroten. De monitor maakt duidelijk waar de knelpunten zitten en wat als onprettig wordt ervaren, maar ook waar u tevreden over bent. Het levert informatie op om belemmeringen weg te nemen, zaken anders te regelen of juist te behouden.

Anonimiteit gegarandeerd

Uw anonimiteit  is 100% gegarandeerd. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Effectory rapporteert de resultaten per eenheid en nooit per individu. De ondergrens voor een eenheid is 20 personen, waarvan er minimaal 10 gereageerd moeten hebben. Deze grenzen zorgen ervoor dat antwoorden niet herleidbaar zijn.

Personeelsmonitor en Promovendimonitor 2018

Meer informatie over de vragen en de verwerking van de resultaten vindt u op de pagina over de personeelsmonitor.

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.