Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit

18 september 2018

Het is van cruciaal belang dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van wetenschappelijke integriteit. De nieuwe gedragscode definieert:

  • vijf principes van wetenschappelijke integriteit,
  • 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en
  • zorgplichten voor de instellingen.

De code laat aan de ene kan ruimte aan de instellingen om tot een gebalanceerd oordeel te komen over potentiële schendingen van de wetenschappelijke integriteit, maar noemt de wegingscriteria die daarbij een rol spelen expliciet.

De code is op verzoek van de volgende partijen opgesteld door een onafhankelijke commissie: VSNU (Vereniging van Universiteiten), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Vereniging Hogescholen, TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties) en KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

De nieuwe gedragscode gaat in op 1 oktober 2018.

Download de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 (pdf, 1,47 MB).

Download
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.