Universiteit Leiden

nl en

P&O

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden: deadline 30 november

10 oktober 2018

Tegen het einde van het kalenderjaar maakt P&O graag van de gelegenheid gebruik u te wijzen op enkele aandachtspunten.

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kunt u zelf voor een deel uw arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Wanneer u daar dit jaar nog gebruik van wilt maken, moet u de betreffende aanvraag uiterlijk 30 november via Self Service hebben ingediend.

Verlof opnemen via Self Service

U neemt uw vakantieverlof op in het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Dat is geregeld in de Procedure Vakantie en in de cao. Mocht dit niet helemaal lukken, dan kunt u de niet opgenomen vakantie-uren naar het volgende kalenderjaar meenemen. In dat opvolgende kalenderjaar moeten die vakantie-uren opgenomen worden. Deze meegenomen vakantie-uren moet u dan volledig opnemen voor het einde van dat volgende kalenderjaar. 

Niet opgenomen verlof van het vorige kalenderjaar komt aan het einde van 2018 te vervallen. Een voorbeeld: niet opgenomen vakantie-uren over het jaar 2017 vervallen op 31 december 2018.

In de procedure is ook opgenomen dat het verplicht is een verlofaanvraag te doen in Self Service. Dit geldt voor iedere medewerker, tenzij sprake is van gemaakte jaarafspraken. Indien u aan het einde van 2018 nog steeds geen gebruik heeft gemaakt van het verlofregistratiesysteem in Self Service, dan wordt het in 2018 opgebouwde verlof geacht te zijn genoten. Het advies is dus: plan uw verlof op tijd en doe de aanvraag via Self Service voor 1 december 2018. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie