Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Young Academy Leiden

30 oktober 2018

Aanmelding verloopt binnen de Faculteit Geesteswetenschappen via de Wetenschappelijk Directeuren, zij dragen kandidaten aan het Faculteitsbestuur voor. Medewerkers kunnen zich niet zelf via het Faculteitsbestuur aanmelden.

Vanaf 2019 zal de Young Academy Leiden voor getalenteerde jonge wetenschappers van start gaan. Het initiatief hiertoe is genomen door de Leidse leden van De Jonge Akademie van de KNAW.

Samenwerking tussen disciplines

Het doel van de Young Academy Leiden is dat veelbelovende jonge wetenschappers kennis met elkaar delen en zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen door over de grenzen van hun eigen disciplines met elkaar samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in activiteiten voor studenten en voor een breder publiek.

Selectieprocedure

De faculteitsbesturen dragen geschikte kandidaten aan voor de Young Academy Leiden, maximaal drie vrouwen en drie mannen. Kandidaten zijn wetenschappers die excellent presteren in onderwijs en onderzoek, en zijn maximaal acht jaar geleden gepromoveerd. Ook zien zij hun wetenschappelijke toekomst in Leiden (een vaste aanstelling is geen vereiste). Zij kijken over de grenzen van hun eigen discipline heen en willen bijdragen aan de doelen van de Young Academy Leiden.

In deze eerste selectieronde zullen 10 tot 20 leden worden geselecteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie