Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Young Academy Leiden van start – dien uw aanmelding in

16 oktober 2018

Vanaf 2019 zal de Young Academy Leiden voor getalenteerde jonge wetenschappers van start gaan. Het initiatief hiertoe is genomen door de Leidse leden van De Jonge Akademie van de KNAW.

Samenwerking tussen disciplines

Het doel van de Young Academy Leiden is dat veelbelovende jonge wetenschappers kennis met elkaar delen en zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen door over de grenzen van hun eigen disciplines met elkaar samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in activiteiten voor studenten en voor een breder publiek.

Selectieprocedure

De faculteitsbesturen dragen geschikte kandidaten aan voor de Young Academy Leiden, maximaal drie vrouwen en drie mannen. Kandidaten zijn wetenschappers die excellent presteren in onderwijs en onderzoek, en zijn maximaal acht jaar geleden gepromoveerd. Ook zien zij hun wetenschappelijke toekomst in Leiden (een vaste aanstelling is geen vereiste). Zij kijken over de grenzen van hun eigen discipline heen en willen bijdragen aan de doelen van de Young Academy Leiden.

In deze eerste selectieronde zullen 10 tot 20 leden worden geselecteerd. U kunt uw interesse in de Young Academy Leiden kenbaar maken bij uw faculteitsbestuur.

Aanmelden

Faculteitsbesturen kunnen uw aanmelding uiterlijk 2 november 2018 sturen naar youngacademy@bb.leidenuniv.nl. Uw aanmelding (in het Engels) moet bevatten:

  • Aanbeveling van het faculteitsbestuur (max. 1 A4)
  • Uw motivatie (max. 1 A4)
  • Uw CV (max. 2 A4)

De gesprekken met het selectiecomité (Annemieke Aartsma-Rus, Lenneke Alink en Quentin Bourgeois) vinden plaats op 7 december 2018.

Lees de volledige call for nominations (alleen in het Engels).

Let op: de deadline die genoemd wordt in de call (28 oktober) is verlengd naar 2 november vanwege de herfstvakantie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.