Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Begin 2019 instellingstoets kwaliteitszorg

12 november 2018

Elke zes jaar wordt de universiteit beoordeeld op haar onderwijskwaliteit door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Begin 2019 komt een panel van de NVAO weer langs voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK).

Als deze toets positief uitvalt, dan is de universiteit weer zes jaar geaccrediteerd – de kwaliteitscultuur die bijdraagt aan goed onderwijs is in orde bevonden. Dit geeft ons de basis om nu en in de toekomst onze ambities waar te maken. En zo als Universiteit Leiden ook voor toekomstige generaties een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten te blijven. Opleidingen kunnen vervolgens een iets minder uitgebreide en tijdrovende beoordeling laten uitvoeren. 

Twee bezoeken NVAO

De instellingstoets bestaat uit twee bezoeken. Het eerste bezoek is op 22 en 23 januari 2019. Dit is een verkennend bezoek, waarbij het panel spreekt met delegaties van docenten, bestuurders en docenten, met het college van bestuur en de raad van toezicht. De deelnemers aan de gesprekken zijn al uitgenodigd. De tweede visitatie is van 20-22 februari 2019. Dit is een verdiepend bezoek. Dan bekijkt het panel bij een aantal opleidingen hoe de kwaliteitszorg in de praktijk werkt. Ook worden onderwerpen meer in de breedte besproken. Deelnemers en thema’s zijn nog niet bekend.

Resultaten Instellingstoets Kwaliteitszorg

Bij de (eerste) Instellingstoets van 2013 zijn we positief beoordeeld en zijn we vervolgens aan de slag gegaan met de verbeterpunten. Belangrijke resultaten zijn de nieuwe Onderwijsvisie (Learning@LeidenUniversity) en het behalen van de prestatieafspraken (uitbreiding BKO, verminderen uitval, verbeteren rendement). Ook het universiteitsbrede project Arbeidsmarktoriëntatie (voor studenten) is een resultaat van de vorige instellingstoets.

Meer informatie

De direct betrokkenen aan het NVAO- bezoek worden via informatiesessies voorbereid. Op de pagina ‘Instellings- en opleidingsaccreditatie’ vindt u meer achtergrondinformatie. Vragen over de instellingstoets kunt u sturen naar ITK@BB.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie