Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek, Onderwijs, Onderzoek

Call for proposals: Algemene Beleidsruimte Bibliotheekbudget

9 april 2019

Alle medewerkers in dienst van onze faculteit kunnen vóór 19 april 2019 voorstellen indienen voor de besteding van de algemene beleidsruimte van het bibliotheekbudget.

De Faculteit der Geesteswetenschappen reserveert binnen haar bibliotheek­budget een bedrag van 100.000 euro als algemene beleidsruimte. Deze ruimte kan worden benut voor de aanschaf van (bij voorkeur digitale) informatiebestanden die van groot belang zijn voor Leids onderwijs en/of onderzoek, maar te duur zijn om uit de reguliere middelen te worden bekostigd.

Procedure:

 1. U legt uw voorstel voor aan de vakreferent voor uw vakgebied en stelt in overleg met hem/haar de aanvraag op (overzicht van vakreferenten): http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bibliotheeklocaties/contact/contactpersonen.html).
 2. U legt uw voorstel voor instemming voor aan uw instituutsdirectie.
 3. U stuurt deze aanvraag naar Marcel Belderbos van het faculteitsbureau (m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl; tst 3870).
 4. De aanvragen worden besproken in de vergadering van de bibliotheekcommissie (wetenschappelijk directeuren met het faculteitsbestuur en de directie van de Universiteitsbibliotheek), die een keuze maakt.

Criteria:

 • Het informatiebestand is bij voorkeur digitaal.
 • Het informatiebestand is van groot belang voor Leids onderwijs en/of onderzoek waardoor de Faculteit der Geesteswetenschappen zich kan profileren t.o.v. andere universiteiten.
 • Het informatiebestand kan niet bekostigd worden uit de reguliere collectiebudgetten (=het is zeer duur).
 • Het informatiebestand is bij voorkeur relatief breed inzetbaar binnen één of meerdere instituten.
 • Het informatiebestand kan bij voorkeur “gekocht” worden (en kent dus geen jaarlijkse licentiekosten) waardoor het “eigendom” wordt van de Universiteit Leiden.

Toelichting op de aanvraag:

De aanvraag omvat de volgende gegevens (de vakreferent kan u helpen bij het opstellen van de volledige aanvraag):

Inhoudelijke motivatie

 • Is de aanschaf van belang voor een nieuw te starten opleiding; moet daarvoor een inhaalslag gedaan worden?
 • Is de aanschaf van belang voor een onderzoeksaanvraag?
 • Is de aanschaf van belang voor het ondersteunen van een nieuwe onderzoeksgroep / nieuw onderzoeksproject? Is er sprake van bijzondere subsidies (Spinoza, veni, vidi, vici)?
 • Is het informatiebestand belangrijk voor de profilering van de faculteit der Geesteswetenschappen; is het informatiebestand een aanwinst voor de faculteit of de universiteit?

Inhoud van het informatiebestand

 • Korte inhoudelijke beschrijving.
 • Vergelijking met andere reeds beschikbare informatiebestanden.
 • Uniciteit binnen Nederlandse universiteiten.
 • Kwaliteitsborging van de informatie.
 • Informatietype (full text, bibliografisch, data, encyclopedisch, archief).

Aan te leveren gegevens

 • Titel en URL.
 • Indiener van het voorstel.
 • Vakreferent.
 • Eenmalige kosten.
 • Structurele kosten en budget waaruit deze kosten worden gefinancierd.
 • Wordt er een bijdrage uit het onderzoeksbudget verwacht?
 • Uitkomst van de technische trial.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie