Universiteit Leiden

nl en

Financiën, Onderzoek

Nieuwe calls en belangrijke wijzigingen Nationale Wetenschapsagenda

20 maart 2019

De Nationale Wetenschapsagenda nodigt onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden uit om met voorstellen te komen voor onderzoek dat wetenschap en samenleving met elkaar verbindt. In maart heeft het NWO rondom de NWA drie financieringsrondes gestart.

NWA-Onderzoeksprogramma Onderzoek op Routes door Consortia (ORC)

Deadline voor indienen initiatief: 9 mei 2019

Vorig jaar lanceerde NWO de eerste NWA-ORC call for proposals. De voorstellen uit deze ronde worden nog beoordeeld, maar intussen heeft NWO een 2e call gelanceerd. Er zijn belangrijke wijzigingingen in de aanvraagprocedure ten opzichte van vorig jaar:

  • Uw initiatief moet voor 9 mei 2019 op de NWO-website gepubliceerd zijn voordat u een beknopte aanvraag kunt indienen
  • De beoordelingscriteria voor de beknopte aanvraag zijn aangepast. Belangrijk is dat het consortium in staat is om interdisciplinair onderzoek te doen en de gehele kennisketen omvat.
  • De adviezen van de beoordelingscommissie zijn bindend.
  • De beknopte aanvraag moet zijn goedgekeurd door het hoogste bestuurlijke orgaan van de hoofdaanvrager. De Universiteit Leiden ontwikkelt hiervoor een interne procedure.

In de research funding calendar vindt u een factsheet over de NWA-ORC call met daarbij een samenvatting van alle wijzigingen ten opzichte van de call van vorig jaar. Op 28 maart 2019 organiseert NWO een webinar over deze call.

Ondersteuning NWA-ORC

Luris organiseert een aantal inloopsessies rondom deze call. U kunt uw initiatieven laten beoordelen en hulp krijgen bij het online indienen. Luris kan u verder individueel ondersteunen bij het indienen van een beknopte aanvraag en de volledige aanvraag.

Schrijf u in voor de inloopsessies

Nieuw: Ideeëngenerator

Deadline: 2 mei 2019

De Ideeëngenerator wil meer ruimte bieden aan kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator een bedrag aanvragen om prille onderzoeksideeën verder te ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving.

Meer informatie over de Ideeëngenerator 

Nieuw: Thematisch programma

Eerste deadline: 23 april

In 2019 start NWO verschillende thematische NWA-oproepen die rechtstreeks door de verschillende ministeries worden gefinancierd. De eerste van deze thema-oproepen 'Schuld en armoede' is gelanceerd in samenwerking met ZonMw. Consortia met cofinanciering kunnen voor een periode van drie jaar een maximumbedrag van 1,1 mil per project aanvragen. Thema-oproepen die in de loop van 2019 worden aangekondigd zijn: Big data en preventie, Cybersecurity, Duurzame voedseltransitie, Ecologie en de Noordzee, Opslag en Conversie (Energie) en Archeologie.

Meer informatie call Schulden en Armoede 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.