Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Nieuw jasje voor de Studiegids

15 april 2019

Op 17 april wordt de Studiegids vernieuwd. De zoekmogelijkheden zijn verbeterd en de informatie wordt overzichtelijker weergegeven. De verbeteringen zijn gebaseerd op de wensen van studenten en medewerkers.

Verbeteringen

Tijdens de ontwikkeling van de Studiegids vroegen we studenten en medewerkers in verschillende sessies wat er beter kon. Deze feedback heeft geleid tot de volgende verbeteringen:

  • een uitgebreidere zoekfunctie voor onder meer bachelor-, master- en Exchangestudenten door middel van geavanceerde filterlijsten
  • een duidelijkere visualisatie van de semester- en blokindeling van de cursussen
  • de mogelijkheid om op talen te filteren
  • kortere tekstvelden doordat uitgebreide informatie te vinden is via een 'meer lezen'  knop
  • makkelijker keuzevakken zoeken door betere zoekalgoritmes
  • eenvoudiger en intuïtiever invoeren in het systeem 

Vragen

U kunt de Studiegids ook vanaf 17 april raadplegen via de gebruikelijke kanalen. De homepage ziet er dan anders uit, maar het zoeken van vakken wijst zich voor een groot deel vanzelf. Wanneer u vragen heeft, kunt u die stellen aan uw facultair hoofdredacteur of aan functioneel beheer Studiegids.

Blijven ontwikkelen

De komende maanden voeren we stap voor stap meerdere verbeteringen door. Het is de bedoeling om de Studiegids samen met studenten en medewerkers te blijven ontwikkelen.

De herordening van de Studiegids is een van de projecten vanuit het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek, dat zich richt op het verbeteren van onderwijsprocessen, zodat studenten beter de regie kunnen voeren op hun studie. Meer informatie hierover vindt u op www.universiteitleiden.nl/onderwijslogistiek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.